הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
ראה גם: מסיבי פחמן
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "מסיבי" לאנגלית

massive
massively

הצעות

להרולד יש כלי מסיבי, חבר קונגרס
Well, Harold Holt's a massive tool, Congressman.
סכין עשוי מעצמותיו ליצור פרדוקס מסיבי.
A knife made from his bones to create a massive paradox.
ביטחונם ושלומי יהיו, כמו, מסיבי בסיכון אם אתה עושה.
My safety and wellbeing will be, like, massively at risk if you do.
עלינו להקים מעקב מסיבי בזמן קצר מאוד.
We need to mount a massive surveillance in very little time.
נזק קטסטרופלי ללב בנוסף לאיבוד דם מסיבי וטראומת איבר.
Catastrophic damage to the heart in addition to massive blood loss and organ trauma.
ההרס לדרום קליפורניה צפוי להיות מסיבי.
THE DEVASTATION TO SOUTHERN CALIFORNIA IS EXPECTED TO BE MASSIVE.
חלק מהגרגרים יכולים להצטבר בקנה מידה מסיבי, לדיונת חול.
Some of those grains may then accumulate on a massive scale, into a sand dune.
ויש להם כוח מחשוב מסיבי בקצות האצבעות שלהם - גדול פי 10 עד 100 מ Google בכל רחבי העולם.
They have massive computing power at their fingertips - 10 to 100 times bigger than all of Google worldwide.
כן, בתחילה ניסיתי לבנות רובוט מסיבי להרוג את טרנט אנונציו.
Yes, I first attempted to construct a massive robot to kill Trent Annunzio.
מלבד חשבון מסיבי עבור שעות נוספות.
Other than a massive bill for overtime.
אני קוראת נחשול חלקיקים מסיבי בהולודק שלנו.
I'm reading a massive particle surge on our holodeck.
יש שדה אנרגיה מסיבי המגיע מהספינות האלה.
There's a massive energy field coming from those ships.
כוויות מדרגה השלישית, חתך מסיבי בראש ובצוואר.
Third-degree burns, massive lacerations to the head and neck.
פגיעה קהה בראש, דימום פנימי מסיבי, שברים רבים בעצמות.
Blunt-force trauma to the head, massive internal hemorrhaging, multiple bone fractures.
הקוד על גבי השבב חייב להיות מסיבי.
The code on the chip must be massive.
[נאנח] יש כבר גל מסיבי באנרגיה שמימית.
[Groans] There's been a massive surge in celestial energy.
העיקרית שבהן היה דימום מוחי מסיבי.
The main one was massive cerebral hemorrhage.
הרפתקה ההיא עשתה לי הנגאובר מסיבי.
That adventure gave me a massive hangover.
נאלצתי מסיבי, אתה יודע, בעיות פסיכולוגיות.
I had massive, you know, psychological issues.
"גרם פיצוץ מסיבי והשאיר לפחות שלושה אנשים מתו.
'Caused a massive explosion and left at least three people dead.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 471. מדויק: 471. זמן שחלף: 85 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo