הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "מסיבת עיתונאים" לאנגלית

חפש את מסיבת עיתונאים ב: הגדרה מילים נרדפות
press conference
news conference
presser
נשארתי בשבילה מסיבת עיתונאים, אז הלכתי הביתה.
I stayed for her press conference, then I went home.
והיא אומרת לי נוכחות ל מסיבת עיתונאים הוא חובה.
And she tells me attendance for the press conference is mandatory.
באותה מסיבת עיתונאים:הנשיא אייזנהאואר אמר
At the same press conference, President Eisenhower said:
הוא רוצה עוד מסיבת עיתונאים כדי החצוצרה תוצאות מהירות.
He wants another press conference to trumpet the quick results.
התוכנה לזיהוי פנים מצאה התאמה מצילומי מסיבת עיתונאים.
Facial recognition software found us a match from the press conference footage.
ובינתיים המשפחה שלו תקיים בעוד כמה שעות מסיבת עיתונאים.
And meanwhile, his family's press conference is just a few hours away.
הווארד, מה אתה מקווה להשיג עם מסיבת עיתונאים המגוחכת הזה?
Howard, what are you hoping to accomplish with this ridiculous press conference?
דיאן פיני בדיוק כינסה מסיבת עיתונאים מאולתרת?.
Speaking of which Diane Feeny just called an impromptu press conference.
תשיג את אחי בטלפון ואז תזמן מסיבת עיתונאים דחופה להיום בבניין העירייה.
Get my brother on the phone, then call an emergency press conference today at city hall.
מסיבת עיתונאים בתחנת המשטרה ב -15:00.
Press conference at police headquarters at 15.
בנוסף, אני דוחה את הרעיון של מסיבת עיתונאים.
Besides, I reject the press conference idea.
הם כבר מפעילים כי מסיבת עיתונאים כל הבוקר.
They've been running that press conference all morning.
ואז נרד למטה בשביל מסיבת עיתונאים.
Okay. Then we're going to go down for a press conference.
אנחנו מקיימים מסיבת עיתונאים היום להודיע על התפטרותו.
We'll be holding a press conference today to announce his resignation.
אני מציע שתקבע מסיבת עיתונאים מיד אחרי השימוע.
I would suggest you schedule a press conference for right after the hearing.
הוא וד"ר מרפים מחזיקים מסיבת עיתונאים כמו שאנחנו מדברים.
He and Dr. Murphy are holding a press conference as we speak.
תוך חצי שעה אתה תקיים מסיבת עיתונאים טלוויזיונית.
Within the next half hour, you'll hold a televised press conference.
בעוד שעה קלינטון מכנס, מסיבת עיתונאים
Clinton in an hour, will give a press conference.
נערוך מסיבת עיתונאים לכתבי הספורט והתקשורת המקומית.
We're holding a press conference for local sports writers and media.
משטרת צ'רי היל עומדת לקיים מסיבת עיתונאים.
The cherry hill police department is about to hold a press conference.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 430. מדויק: 430. זמן שחלף: 124 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo