הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
ראה גם: נתיב מסיכה
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "מסיכה" לאנגלית

mask
clipping
masking
masked
unmasked
hero

הצעות

מקם גרפיקה שנשמרה עם נתיבים או ערוצי אלפא (מסיכה), כך ש - InDesign יוכל להשתמש בהם אוטומטית.
Place already-saved graphics with paths or alpha (mask) channels, which InDesign can use automatically.
ניתן לחדד חלקים מהתמונה באמצעות מסיכה או בחירה.
You can sharpen parts of your image by using a mask or a selection.
ניתן ליצור נתיבי מסיכה בדרכים הבאות:
You can create clipping paths in the following ways:
נתיבי מסיכה אינם נשמרים בשעת קיבוץ שכבות לעצם חכם.
Clipping masks aren't retained when you group layers into a Smart Object.
ניתן להשתמש בכל עצם צבעוני או תמונת רסטר כעצם מסיכה.
You can use any colored object or raster image as the masking object.
ניתן לערוך עצם מסיכה לשינוי הצורה או השקיפות של המסיכה.
You can edit a masking object to change the shape or transparency of the mask.
כדי לראות כיצד פועלת מסיכה שנבחרה, השתמש בתיבה ניסיון.
To see how a selected mask works, use the Try It box.
יצירת מסיכה הגורמת לרקע של תמונה עם רסטר להיראות שקוף.
Creates a mask that makes the background of the rasterized image appear transparent.
משתמש בערוץ אלפא כדי ליצור מסיכה שקופה על גבי התמונה.
uses the alpha channel to create a transparent mask on the image.
חיתוך ויצירת מסיכה הם מונחים שמתארים הסתרת חלק של אובייקט.
Cropping and masking are both terms that describe hiding part of an object.
ניתן להמיר מסיכה שאוחסנה בחזרה לבחירה בטעינת ערוץ אלפא לתוך תמונה.
You can convert a stored mask back into a selection by loading the alpha channel into an image.
מסיכה אטומה המשמשת כדי להגן על הרקע ולערוך את הפרפר
Opaque mask used to protect the background and edit the butterfly
מסיכה אטומה המשמשת כדי להגן על הפרפר ולצבוע את הרקע
Opaque mask used to protect the butterfly and color the background
מסיכה אטומה למחצה המשמשת כדי לצבוע את הרקע וחלקים מהפרפר
Semitransparent mask used to color the background and part of the butterfly
לדוגמה, ניתן לסנן בחירה שנוצרה באמצעות מסיכה.
For example, you can filter the selection created with a mask.
כשיוצאים ממצב 'מסיכה מהירה', האזורים הלא מוגנים הופכים לבחירה.
When you leave Quick Mask mode, the unprotected areas become a selection.
בחירה מקורית ומצב 'מסיכה מהירה' עם ירוק כצבע המסיכה
Original selection and Quick Mask mode with green chosen as mask color
צביעה בשחור במצב 'מסיכה מהירה' מפחיתה מהבחירה
Painting with black in Quick Mask mode subtracts from the selection
האפשרות 'קצות מסיכה' אינה זמינה למסיכות מסנן.
The Mask Edge option is not available for filter masks.
הוספת מסיכה וקטורית המציגה או מסתירה את כל השכבה
Add a vector mask that shows or hides the entire layer
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 751. מדויק: 751. זמן שחלף: 107 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo