הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
ראה גם: אור מסנוור
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "מסנוור" לאנגלית

blinding
dazzling
bright
dazzle
bedazzled

הצעות

והצעד הראשון מסנוור מישהו שיגרום להם לפקוח את עיניהם.
And the first step to blinding someone is getting them to open their eyes.
זה פיתה אותנו גבוה עד הרים בסופת שלג מסנוור.
It lured us high up into the mountains in a blinding snowstorm.
אתה מתכוון שלא היו נולד עם חיוך מסנוור?
You mean you weren't born with that dazzling smile?
ובכל שנה, המדבר מתפרץ לחיים במפגן מסנוור.
And each year, the desert bursts into life with a dazzling display.
זה יהיה בהבזק מסנוור של אור.
It will be a bright flash of light.
אני לא יודע, זה ממש מסנוור או משהו.
I don't know, it's just really bright or something.
אני יודע שאתה נשלט על ידי מסנוור נרקיסיזם ואנוכיות והונאה.
I know that you are ruled by blinding narcissism and selfishness and deceit.
יופייה של הוד מעלתה מסנוור את עיני.
The beauty of Your Majesty is dazzling to my eyes.
אני חושב שהכוח האנליטי שלך הוא מסנוור.
I think that your analytical powers, they're dazzling.
הרצון שלך עבור פתרון של שלום מסנוור אותך מן האמת!
Your desire for a peaceful resolution is blinding you from the truth.
זוחל אלי כמו חלום הכוכב הקטן שלי גבוה בשמים מסנוור את עיניי
Crawling to me like a dream My little star up high Dazzling my eyes
אתה נראה מסנוור לחלוטין, כרגיל.
You look absolutely dazzling, as usual.
(מגמגם) וזה היה מסנוור.
(stammers) And it was blinding.
הדבר היחיד מסנוור היה כמה זמן זה לקח להורים שלי כדי לשלם על זה.
The only thing dazzling was how long It took my parents to pay for it.
או שכתום מסנוור זה הצבע שהכי מתאים לך?
Or that blinding orange is your best colour?
לפעמים האור כל כך מסנוור זה כל מה שאתה יכול לראות.
Sometimes the light is so dazzling it's all you can see.
ברגע שאתה קופץ, האור כה מסנוור, ואתה מתחיל להסחף,
Once you jump in, the light is so blinding you begin to drift.
הכפל היה האור ו פריזמה עשתה מסנוור האשליה הייתה בהיר אבל המוח שלו לא יהלום
Multiplied was the light and the prism did the blinding Illusion was bright but his mind's not a diamond
היה רגע אחד שבו היה פשוט כאב מסנוור...
And there was like this one moment where it was just blinding pain.
אתה מסנוור כל מי שאתה מדבר אתו.
You're blinding everyone you speak to.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 153. מדויק: 153. זמן שחלף: 107 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo