הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "מספר" לאנגלית

הצעות

998
950
912
706
688
678
מספר מרבי של בקשות המותרות בתור של מטפל FastCGI.
Maximum number of requests that are permitted into FastCGI handler queue.
מספר האירועים המעובדים על-ידי מסייע FreeBusy לשניה.
Number of events processed by FreeBusy assistant per second.
ובמשך מספר שעות הכל עבר דרך סין.
So for a few hours, it all passed through China.
Photoshop מציעה מספר אפשרויות לעבודה עם כתב סיני, יפני וקוריאני.
Photoshop provides several options for working with Chinese, Japanese, and Korean type.
SAN HQ גרסה 2.0 כולל מספר שיפורי תכונות שעוזרים למנהלי אחסון לנתח הגדרת תצורה, ביצועים, ניצול קיבולת וקשרים עבור קבוצה אחת או מספר קבוצות של מערכי EqualLogic.
SAN HQ version 2.0 introduces several feature enhancements that help storage managers analyze configuration, performance, capacity utilization and connections for one or several groups of EqualLogic arrays.
TotalClientDisconnects הוא מספר הפעמים הכולל שלקוחות נותקו בהן לפני השלמת העיבוד.
TotalClientDisconnects is the total number of times clients have disconnected before processing was complete.
User Count הוא מספר המשתמשים המחוברים למאגר המידע.
User Count is the number of users connected to the Information Store.
Client Logons הוא מספר הלקוחות (כולל תהליכי מערכת) המחוברים כעת.
Client Logons is the number of clients (including system processes) currently logged on.
Current Sessions הוא מספר ההקלטות הקוליות שעוברות כעת זיהוי דיבור בשפה זו.
Current Sessions is the number of voice recordings currently undergoing speech recognition in this language.
Users Journaled הוא מספר השולחים והנמענים של הודעות שעבורם נוצרו דוחות יומנים.
Users Journaled is the number of message senders and recipients for which journal reports were generated.
המסנכרן לא איתר מספר גירסה ספציפי בטבלה MSysSchChange.
Synchronizer cannot find a specific version number in the MSysSchChange table.
מספר הגירסה של שרת SharePoint שאליו אתה מחובר.
The version number of the SharePoint server you are connected to.
הגעת למגבלה עבור מספר התיקיות שיש ל - SharePoint Workspace אפשרות לסנכרן.
You have reached the limit on the number of folders that SharePoint Workspace can synchronize.
הגעת למגבלה של מספר המסמכים שניתן להוריד לסביבות עבודה של SharePoint.
You have reached the limit for the number of documents that can be downloaded to SharePoint workspaces.
מספר האישור להחזרה יסופק על-ידי האנליסט של Dell.
The Return Authorization Number will be provided by the Dell Analyst.
Publisher הוסיף סימן כדי להציג באופן אוטומטי את מספר העמוד הנכון בקידמה.
Publisher has inserted a sign to automatically display the correct page number on the foreground.
קובע את מספר הצעדים שהחלונית History תשמור ותציג.
Determines the number of steps that the History panel retains and shows.
בחר באפשרות Numeric אם הערך הוא מספר.
Select the Numeric option if the value is a number.
יישום טכנולוגיית Digimarc דורש מספר מזערי של פיקסלים.
The Digimarc technology requires a minimum number of pixels to work.
Photoshop מציעה מספר תכונות המסייעות בשימוש בתמונות ביישומים אחרים.
Photoshop provides a number of features to help you use images in other applications.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 47280. מדויק: 47280. זמן שחלף: 244 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo