הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "מספר שלילי" לאנגלית

חפש את מספר שלילי ב: הגדרה מילים נרדפות
negative number
המאפיין 'Order' בתכונה DataMemberAttribute לא יכול להיות מספר שלילי.
Property 'Order' in DataMemberAttribute attribute cannot be a negative number.
עשרה מיליון מובטלים, זה מספר שלילי.
Ten million people out of work, that's a negative number.
שורש ריבועי של מספר שלילי אינו מותר.
Square root of a negative number is not permitted.
הערך אינו יכול להיות מספר שלילי.
Value must not be a negative number.
תקופות פחת נותרות אינן יכולות להיות מספר שלילי.
Depreciation periods remaining cannot be a negative number.
השהיית חזרה לא יכולה להיות מספר שלילי.
Repeat delay cannot be a negative number.
לזרם אין אפשרות לקרוא מספר שלילי של בתים.
The stream cannot read a negative number of bytes.
לא ניתן להגדיר מספר שלילי עבור מספר התמונות לשנייה.
Number of frames per second cannot be set to a negative number.
מספר העמוד שהזנת אינו חוקי. לדוגמה, ייתכן שזהו מספר שלילי או טווח לא חוקי כגון 6 עד 3.@1@1
The page number you entered is invalid.@For example, it may be a negative number or an invalid range, such as 6 to 3.@1@1
על הערך להיות מספר שלילי
The entry must be a negative number
הערך חייב להיות מספר שלילי
The entry must be a negative number
מספר שלילי אינו מותר.
Negative number not allowed.
האינדקס עבור המאפיינים 'פעולה' או 'פועל' עבור האובייקט | אינו חוקי. ייתכן שההגדרה שהזנת הינה מספר שלילי או גדולה מדי.@1@1@6967@1
The index for the Action or the Verb property for the | object is invalid.@The setting you entered may be a negative number or may be too large.@1@1@6967@1
לדוגמה, אם יצרתם כתב הזורם משמאל לימין לאורך קו עליון של עיגול, ניתן להזין מספר שלילי בתיבת המלל 'הזחה מקו בסיס' להנמכת הכתב כך שיזרום מתחת לקו העליון של העיגול.
For example, if you created type that runs from left to right across the top of a circle, you can enter a negative number in the Baseline Shift text box to drop the type so that it flows inside the top of the circle.
ScheduleEndInterval אינו יכול להיות מספר שלילי או גדול מ - 99
ScheduleEndInterval cannot be negative or greater than 99
ReviewRequestInterval אינו יכול להיות מספר שלילי או גדול מ - 99
ReviewRequestInterval cannot be negative or greater than 99
התאריך 'ישן יותר מאשר' לא יכול להיות מספר שלילי. ציין מספר חיובי עבור התאריך 'ישן יותר מאשר'.
The Older Than date cannot be negative. Specify a positive number for the Older Than date.
זה מספר שלילי, פולה.
Guess. It's a negative number, Paula.
number!! עיגול מספר חיובי כלפי מעלה ומספר שלילי כלפי מטה, למספר השלם האי-זוגי הקרוב ביותר! הערך שיש לעגל!!
! number!! Rounds a positive number up and negative number down to the nearest odd integer! is the value to round!
כשנכפיל מספר שלילי במספר שלילי!?
When we multiply a negative number by another negative-?
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 54. מדויק: 22. זמן שחלף: 97 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo