הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "מעביר" לאנגלית

חפש את מעביר ב: הגדרה הטיות מילים נרדפות

הצעות

ועכשיו אני מעביר את אמונת לקוחי בידיכם.
And now I pass my client's fate into your hands.
ראיתי מישהו מעביר לדוקו הודעה במסגד.
I saw a man pass Doku a message at the mosque.
לחץ "החזק" כשאתה מעביר שיחה
You press "hold" when you transfer a call.
היינו לכתוב קטע קוד, והיינו מעביר אותו למישהו אחר.
We'd write a piece of code, and we'd pass it on to someone else.
השדה שאתה מעביר מוגבל כך שאין אפשרות להסירו מה - PivotTable.
The field you are moving is restricted so it cannot be removed from the PivotTable.
מספר הקסם בכותרת GZip שגוי. ודא שאתה מעביר זרם GZip.
The magic number in GZip header is not correct. Make sure you are passing in a GZip stream.
משום שהוא מעביר מזון מהשורשים לעלים.
Because it transfers food from its roots to its leaves.
לכן אני מעביר את החקירה למחלקה שלך.
Which is why I'm now assigning their investigation to your division.
וזה גם מעביר מסר לאסירים שברשותו.
And it also sends a message to the prisoners he already has.
אתה מעביר לחבורה שלך את אותו המסר?
You giving your gang the same message you're bringing mine?
הוא מעביר כסף מחשבון אחד למשנהו.
He's moving money out of one account and into another.
אני מעביר תרופות למספר אנשים בעיירה.
I'm delivering medicine to a few people in town.
המפקד רותח הוא מעביר אותו לבידוד.
Warden is furious, he's moving him to solitary.
איזה מסר אתה מעביר לדור הצעיר?
What kind of message are you sending to our young people -
הוא מעביר לנו לחשבון מיליון ריאל.
Also, he's wiring to our account one million riyals.
ספונר היה מעביר אותם מדל ריו לניו-יורק.
Spooner would truck them from Del Rio up to New York.
איזו מי דוגמה זה מעביר לשאר הבנות?
What kind of example does this set for the other girls?
זה העיסוק שלי במהלך הקיץ אני מעביר רמקולים.
That's what I do during the summer, I move speakers.
אז את בטוחה שהוא מעביר אקסטזי.
So you're convinced he's moving "x"?
מעולם לא שאלת מה אתה מעביר?
You never asked - what it was you were transporting?
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 3749. מדויק: 3749. זמן שחלף: 189 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo