הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "מעבר" לאנגלית

חפש את מעבר ב: הגדרה מילים נרדפות

הצעות

789
709
427
שירותים מעבר לשעות העבודה הרגילות של Dell יופיעו בחשבונית הלקוח.
Any services beyond normal Dell business hours will be reflected on the Customer's invoice.
מסתבר שהיא מסוגלת לבטא רגשות מעבר ליכולת של המילים
Turns out it was capable of expressing emotions beyond the ability of words.
מעבר בטוח לדין מכאן אחרי שהלכתי.
Safe passage for Dean out of here after I've gone.
מחשבי המחברת Mainstream החדשים משלבים בנוסף תחנות עגינה וציוד היקפי קטנים יותר, המאפשרים מעבר חלק ממחשוב נייד למחשוב בשולחן עבודה.
The new Mainstream laptops also incorporate smaller docks and peripherals which enable a seamless transition from on-the-move to desktop computing.
מחזורי חיים ארוכים המאפשרים ללקוחות להפיק את המיטב מהקשר הישיר שלהם עם Dell כדי להבטיח מעבר מנוהל היטב.
Long lifecycles allow customers to take advantage of their direct relationship with Dell to ensure a well-planned transition.
אבל מעבר להטבות המשמעותיות זוגות נשואים מרוויחים יותר כסף
But beyond the profound federal perks, married people make more money.
טכנולוגיית Fluid Data מעניקה לארגונים את היכולת להתקדם מעבר לאחסון פשוט של נתונים עד לניהולם הפעיל.
Fluid Data technology empowers organizations to move beyond simply storing data to actively managing data.
תוכניות השירות של Dell אינן מספקות תמיכה מעבר לתמיכה בבעיות חומרה.
Dell service plans do not provide support beyond hardware issues.
Dell אינה ממליצה לתפעל את המעבד או רכיב אחר במערכת מעבר להגדרות שנקבעו על ידי היצרן.
Dell does not recommend operating the processor or other system component beyond factory settings.
כברירת מחדל, Illustrator מחשבת את המספר המיטבי של שלבים ליצירת מעבר צבע חלק.
By default, Illustrator calculates the optimum number of steps to create a smooth color transition.
הגדלת הגלישה גורמת ל - Illustrator להדפיס חלק גדול יותר מהגרפיקה הממוקם מעבר לצלבי החיתוך.
Increasing the bleed makes Illustrator print more of the artwork that is located beyond the trim marks.
שליטה בכמות קווי השרבוט בתוך או מעבר לגבולות הנתיב.
Controls the amount the scribble lines stay within or extend beyond the path boundaries.
ניתן לחתוך את חלקי התמונה המתפרסים מעבר לגבולות התא.
You can clip the parts of the image that extend beyond the cell borders.
טכנולוגיית Intel Xeon לביצועים ומדרגיות הרבה מעבר לטווח של מערכות שולחן עבודה עסקיות סטנדרטיות.
Intel Xeon technology for performance and scalability well beyond the range of standard business desktop systems.
[PseudoState - WFR4] - לקודקוד צירוף חייבים להיות לפחות שני מעברים נכנסים ובדיוק מעבר יוצא אחד.
[PseudoState - WFR4] - A join vertex must have at least two incoming transitions and exactly one outgoing transition.
אנו מציעים מחזור מעבר ארוך יותר מבדרך כלל (6 חודשים עבור Mainstream).
We are offering a longer transition cycle than usual (6 months for Mainstream).
השירותים של Dell יכולים לסייע לך בתכנון ההעברה מההתחלה ועד הסוף וגם מעבר לכך.
Dell services help you plan your migration from beginning to end and beyond.
באמצעות תכונות ומארזים שמתרחבים מעבר ל"יסודות הבסיסיים", OptiPlex 380 מספק פתרון גמיש וחסכוני עבור תשתיות IT בסיסיות.
With features and form factors that extend well beyond "the basics", the OptiPlex 380 provides a flexible, cost-efficient solution for basic IT infrastructures.
והתגובות לספוטניק חרגו מעבר לגידול בכלי-נשק.
And the reactions to Sputnik went far beyond weapons increases.
ושיש משהו בתוכנו שהוא מעבר לבינתנו.
And there's something inside of us that is beyond our understanding.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 16440. מדויק: 16440. זמן שחלף: 157 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo