הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "מעבר לים" לאנגלית

overseas
across the sea
offshore
across the ocean
beyond the sea
over the sea
over the ocean
beyond the shore
beyond the stars
across the water
across the pond
abroad
שבתי לאחרונה מהעדרות ארוכה מעבר לים.
I have recently come back from a long absence overseas.
חשבתי על המקום הזה כשהייתי מעבר לים.
I used to think of this place when I was overseas.
אבי גירש אותי למנזר מעבר לים.
My father banished me to a nunnery across the sea.
היה לי חלום ארוך על שחיה מעבר לים
I had a long dream about swimmin' Across the sea
היא הייתה מרגשת רודריק של כסף לחשבונות מעבר לים.
She's been moving Roderick's money to offshore accounts.
הייתה לנו קרן חשאית בצורת חשבון מעבר לים למטרות הימורים.
You know, we had a slush fund in the form of an offshore account for gambling.
ואני אצטרך להעביר הרבה כסף מעבר לים.
I need to move a large amount of cash overseas.
הפעם, אלף מיילים מעבר לים.
This time, 1,000 miles across the sea.
עבודות הריתוך היחידות הן מעבר לים.
The only welders' jobs are overseas.
האם האומנת מצפה ממני להביא לה מתנה ממסעותי מעבר לים?
Does the governess expect me to have brought her a present back from my travels overseas?
וזהו מכתב מחייל אמיתי הנלחם מעבר לים
And this is a letter... from a real GI fighting overseas.
כנראה לפורט בנינג בהתחלה ואח"כ מעבר לים, אני חושב.
Probably Fort Benning for basic, then overseas, I reckon.
טוב, עכשיו זה משמש לקילוף חיילי אויב מעבר לים,
Well, now it's used to peel enemy soldiers overseas,
אבל זה שונה כאשר הראייה המדוברת שייכת לאדם מעבר לים.
But it's different when the evidence in question belongs to someone overseas.
הם מתכננים הפיכה מעבר לים באיזושהי מדינה זעירה.
They're planning a coup overseas, some tiny country.
הבית שלי הוא מעבר לים, אדוני.
My home is across the sea, sir.
הגעתי לכאן מעבר לים, וכל הדרך הזאת הקשבתי לדיבורים.
I travelled here across the sea, and all that way, I listened to the talk.
והבנתי שאני יכול לברוח מעבר לים עם סירה.
And I realized that I could escape across the sea with a boat.
אתם יודעים, כשהייתי ילד אבי הוצב מעבר לים.
You know, when I was a kid, my dad was stationed overseas.
המודיעין שאנו מפתחים מקרב אותנו להרבה חברה רעים מעבר לים.
The intelligence we develop gets us close to a lot of bad guys overseas.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 598. מדויק: 598. זמן שחלף: 192 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo