הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "מעגל חשמלי" לאנגלית

חפש את מעגל חשמלי ב: הגדרה מילים נרדפות
electrical circuit
circuit board
circuitry
כרוך שרשרת מתכת, סביב 2 קווי חשמל ותיצור מעגל חשמלי מאוד חזק.
Wrap a metal chain around two power lines, and you complete a very powerful electrical circuit.
ואתה יכול גם לקטום עפרון, רק על-ידי נעיצה של מעגל חשמלי פנימי של פסנתר בתוכו.
And so you can kind of hack a pencil, just by thumbtacking into it with a little piano electrical circuit.
יחידת עיבוד מרכזית מעל מעגל חשמלי מודפס
A microprocessor on top of a printed circuit board
כמו פנסים ומכונות גילוח, אבל אנחנו די איבדנו כל דבר בעל מעגל חשמלי, רדיו, מחשבים
like flashlights and electrical razors, but... we pretty much lost everything with a circuit board - radio, computers, newer cars.
מומלץ לשימוש כדי לצייר מעגל חשמלי הכולל התקנים פעילים וסבילים.עצה: הוסף תווית לצורות ולמחברים - לחץ על אחד מהם והתחל להקליד.
Best used to draw an electrical circuit that includes active and passive devices.TIP: Label shapes and connectors - click one and start typing.
הכול בבונקר עם מעגל חשמלי כבר מטוגן.
Everything in the bunker with an electric circuit has been fried.
ומבחינתם, זה נראה כמו דיאגרמת מעגל חשמלי.
And for them, this looked like a circuit diagram.
הורס כל מעגל חשמלי ברדיוס 3 ק"מ.
Will fry every electric circuit in a three-klick radius.
אם ניצור מעגל חשמלי עצמאי, זה עשוי להצליח.
If we create an independent power loop, this could actually work.
חייב להיות מעגל חשמלי היכן שהוא.
It should have a short circuit in some place.
אמרת שכל זה עם מעגל חשמלי כאן כבר מטוגן.
You just said that everything with an electrical circuit down here has been fried.
וברגע שיש לכם את הבסיס, אפשר להכין מעגל חשמלי יותר מורכב.
And once you have the basics, we can make a slightly more complicated circuit.
הפרוייקט הראשון שלימדנו את התלמידים הוא להכין מעגל חשמלי על נייר.
The first project we asked students to learn is to make a circuit on paper.
מעגל חשמלי נראה על ידי הגדר החשמלית במתחם.
A circulatory system is seen by the perimeter fence.
אז מי אנחנו יודעים את זיהוי לצורכי השוק השחור מעגל חשמלי?
So, who do we know in the black market I.D. circuit?
בטח מעגל חשמלי אחר מזה של המנורות
Must be on a separate circuit than the lights.
מפרט מעגל חשמלי עבור שבב טכנולוגי נוזלי.
Circuitry specs for a liquid chip technology.
זה שורף כול דבר שיש בו מעגל חשמלי.
Fries anything with a circuit board.
לחיצה על מקש משלים מעגל חשמלי.
Pressing a key completes an electrical circuit.
אבל אתה לא יכול פשוט לתקוע חתיכת מתכת בתוך מעגל חשמלי.
But you can't just jam that piece of metal in the circuit breaker.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 59. מדויק: 59. זמן שחלף: 115 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo