הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "מעגל קסמים" לאנגלית

חפש את מעגל קסמים ב: הגדרה מילים נרדפות
vicious cycle
vicious circle
זה היה מעגל קסמים במובן מסוים.
It was in some ways a vicious cycle.
למרות זאת הייתה מדינה אחת שהצליחה להימנע מאותו מעגל קסמים.
There was one country, though, which was able to escape or stay away from that vicious cycle.
לאחר מותו של קין, ריקי הבא שלו רצונו של האב ושינה את אורח חייו, בסופו של דבר מעגל קסמים שלו סמים ואלימות של כנופיות.
After the death of Cain, his next Ricky father's wishes and changed his lifestyle, ended his vicious circle drugs and gang violence.
נכון מעגל קסמים ואני הייתי, כמו נברתי לך בחפצים
Right. Vicious circle.
מעגל הקסמים - כאשר מעמד הביניים לא, מקבל חלק ברווחי הכלכלה נכנסים לתוך מעגל קסמים מתדרדר.
When the middle class doesn't share in the economic gains, you get into this downward vicious cycle.
מעגל קסמים שהבנים שלנו נועדו להמשיך.
A vicious cycle that our sons seem destined to continue.
וזה הופך להיות מעגל קסמים מסוכן.
And it becomes this dangerous cycle.
גם אני - .זה כמו מעגל קסמים -
It's like a vicious circle.
אוב הצידה, מעגל קסמים זה שהזכרת, מה אם זה נראה משהו כזה?
Necromancy aside, this magic circle you mentioned, what if it looks something like this?
זה מעגל קסמים ולא משנה מי התחיל אותו.
It's a vicious cycle, it doesn't matter who made it vicious.
ולפעמים זה רק מגיב באלימות, אבל אנחנו לא יכולים לדחות את הרעיון שאנחנו רק האכלה לתוך מעגל קסמים.
And sometimes it only responds to violence, but we cannot dismiss the idea that we are just feeding into a vicious cycle.
כי אז היא הייתי הולכת לג'יין ולהתחיל לחטט, ואז ג'יין רוצה לדעת למה אני מתלונן לאמא, וכל הדבר הוא כמו מעגל קסמים.
Because then she'd go to Jane and start nosing around, and then Jane will want to know why I was complaining to Ma, and the whole thing is like a vicious circle.
כי כשאנחנו לענות אלימות עם אלימות ומות סחר למוות, כל מה שאנחנו עושים הוא ניצחת מעגל קסמים.
Because when we answer violence with violence and trade death for death, all we're doing is perpetuating a vicious cycle.
זה כמו מעגל קסמים.
It's like a vicious circle.
זה מעגל קסמים אכזרי.
It's a very vicious circle.
כן, אני יודע שזה מעגל קסמים.
Okay, about to.
לשם כך עליך לנקום כל עלבון וליישב כל חשבון, מה שיוצר מעגל קסמים של נקמות-דם.
The only thing is that it's liable to having its bluff called, and therefore can only work if it's credible.
כך קרה שבמאה ה -20, נהיה מעגל קסמים בעולם הערבי כאשר הדיקטטורה מדכאת את האנשים כולל את המוסלמים האדוקים, והם מגיבים בדרכים ריאקציונריות.
So in the 20th century, you had this vicious cycle in the Arab world, where you have a dictatorship suppressing its own people, including the Islamic pious, and they're reacting in reactionary ways.

תוצאות נוספות

הוא שרטט על האדמה שלושה מעגלים באמצעות אבקת קסמים והניח תרנגולת בכל מעגל.
He drew three circles of magic powder on the ground, placed a chicken in each one.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 19. מדויק: 18. זמן שחלף: 42 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo