הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "מעולים" לאנגלית

great
excellent
awesome
superior
superb
outstanding
exceptional
fantastic
premium
good
high
high-performance
top-notch
delicious
perfect

הצעות

ויש לי רעיונות ממש מעולים לתחרות המקומית
And I've got some really great ideas for sectionals.
פעם היו לי תקליטי ג"ז מעולים.
Once upon a time, I had great jazz records.
תחנות העבודה הניידות מדגמי Precision של Dell מאושרות להפעיל מערך של יישומים עיקריים של ספקי תוכנה עצמאיים, לקבלת אמינות וביצועים מעולים.
Dell Precision mobile workstations are certified to run an array of key Independent Software Vendor applications for excellent reliability and performance.
כשהיינו באוקטובפסט, הבחנו בכך שהגרמנים הם שתיינים מעולים.
When we were at Oktoberfest, we noticed that the Germans were excellent drinkers.
אני חושבת שקיבלנו מקומות ישיבה מעולים.
I think we got some awesome seats.
הצילומים האלו יהיו מעולים לסצנת המרדף שלנו.
This footage will be awesome for our big chase scene.
אני למדתי מלא משחקי חברה מעולים בגמילה
I've learned a lot of great communication games in rehab
לא נדרשת תשתית מיוחדת להתקנות עבור מארזי ארון התקשורת מסוג PowerEdge, הודות להספקים מעולים של נשיאת מטען סטטי.
The PowerEdge rack enclosures need no special infrastructure for many installations, due to excellent static load ratings.
מחשב המחברת מדגם Latitude E6320 של Dell משלב עמידות, ניידות עם משקל קל במיוחד וביצועים מעולים, עם אבטחה ותאימות נוחה.
The Dell Latitude E6320 laptop combines durability, ultra-light mobility and great performance with security and easy compatibility.
ולי יש יחסים מעולים עם צעירים, אז פשוט התנדבתי.
And I have a great rapport with young people... so I just stepped in and volunteered.
הם מזכירים לי ערבים מעולים שאני לא זוכרת.
They remind me of great evenings I can't remember.
אבל אני חושבת שיכולתם להיות חברים מעולים.
But I think you guys would have been great friends.
אתם מתחרים מעולים, והיה כיף גדול להתחרות נגדכם.
You guys are all great competitors and it's been a lot of fun competing against you.
זה המקום שבו רובוטים מעולים לשעבר מסיימים את חייהם.
This place is where once great robots go to die.
זה יעשה יחסי ציבור מעולים ליחידה.
This will be great publicity for the CIU.
התקשרנו לבערך תריסר לקוחות, וכולם אמרו שנתנו לנו ציונים מעולים.
We called about a dozen customers, and they all said that they gave us great marks.
יש לנו משאבים מעולים בתוך מערכת ביטחון המדינה הרוסית.
We have excellent resources inside the Russian state security system.
צלפים מעולים נמצאים במטווח כל יום.
Great shooters are at the range every day.
הם היו יכולים להיות יודעי ספר מעולים.
They'd have been great Men of Letters.
אבל החבר"ה שברוגן כתב עליהם, הם היו בלשים מעולים.
but the guys that brogan wrote about - they were great detectives.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 1040. מדויק: 1040. זמן שחלף: 294 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo