הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "מעט מאוד" לאנגלית

חפש את מעט מאוד ב: הגדרה מילים נרדפות
very little
very few
scant
very slightly
a very low
precious few

הצעות

65
53
אכלת מעט מאוד בצהרים, העלמה אייר
You ate very little at lunch time, Miss Eyre.
יש מעט מאוד הרפתקאות בעולם הניקוי היבש.
There's the very little invention in the world of dry cleaning.
אני מכיר מעט מאוד בחורים בעמדה כזאת.
I've known very few guys in a position like that.
ומדויק ביותר יש מעט מאוד מצלמות.
There are very few cameras capable of taking such shots.
אמרתי מעט מאוד, למדיניות בנושאים שלנו.
I said very little, per the policy with our subjects.
עד שנדע מה קורה, מעט מאוד
Until we know what's going on, very little.
למעשה, השתתפת מעט מאוד של הכנס.
In fact, you've attended very little of the conference.
יש מעט מאוד דברים בחיים שלא עשיתי.
There are very few things in life I haven't done.
יהיה מעט מאוד עד כלום בתחתית.
There'll be very little to nothing on the bottom.
זה היה מופע שהראה מעט מאוד סימני עצבים.
MAN: That was a performance that showed very few signs of nerves.
אז הם האמינו שידע מגיע מסמכויות שלמעשה ידעו מעט מאוד.
So they believed that knowledge came from authorities that actually knew very little.
והיא מקבלת מעט מאוד תשומת לב.
And it's one that gets very little attention.
באופן מפתיע, עם מעט מאוד אימון.
They're surprisingly good at this with very little training.
ואתם יודעים מעט מאוד עלי למעשה.
And you know very little about me actually.
כיום, יש מעט מאוד דברים שכסף אינו יכול לקנות.
Today, there are very few things that money can't buy.
בתעשיית האופנה יש מעט מאוד הגנה על קניין רוחני
In the fashion industry, there's very little intellectual property protection.
ואחרי 9/11, בעיר היתה מעט מאוד שליטה.
And after 9/11, the city had very little control.
מעט מאוד המצאות גדולות בעולם הגיעו ממישהו שמצליח בפעם הראשונה.
Very few great innovations in this world have come from someone succeeding on the first try.
אולם עד לאחרונה, נעשתה מעט מאוד עבודה בנושא זה.
But until recently, very little work on this topic had been done.
מעט מאוד מחקר נעשה עלינו, למרות שהתנדבנו המון פעמים.
There's been very little research done on us, even though we volunteered lots of times.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 1079. מדויק: 1079. זמן שחלף: 153 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo