הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "מעיל גשם" לאנגלית

חפש את מעיל גשם ב: הגדרה מילים נרדפות
raincoat
trench coat
slicker
straitjacket
winter coat
windbreaker
rain poncho
יורי-דובי, תגיד לו להביא מעיל גשם לסיזאר.
Yuri bear, tell him to bring the raincoat for Caesar.
הביאו מטריה, מעיל גשם וגלגל הצלה...
Bring an umbrella, raincoat and life preserver-
מתחבא בתוך מעיל גשם, אולי.
Hiding inside of a trench coat, maybe.
אתה כבר מזימות עם הבלש מעיל גשם מאז הגיע לכאן.
You've been conspiring with Detective Trench Coat since he got here.
החומר הזה הוא מעיל גשם הרבה.
This stuff is a lot slicker.
שיער קצר, מעיל גשם שחור הכותרת בכיוון שלי
Short hair, black trench coat, heading in my direction.
ניסים, חזיונות המוניים, מעיל גשם על לחם
Miracles, mass visions, trench coat on a tortilla?
מעיל גשם וכובע כדי לקבל דמי אבטלה בחשאי:
Trench coat and fedora to obtain unemployment check incognito:
למה שאני אצטרך לעוד מעיל גשם, חברה?
Why would I need more than one raincoat, guys?
1.80 מטר, שיער חום, לבוש מעיל גשם.
Six foot, brown hair, wearing a trench coat.
כזה גדול, מעיל גשם, נעליים נוחות?
Yea big, trench coat, sensible shoes?
היה יותר מצחיק אם היית לובש מעיל גשם, אבל...
Not as funny as if you were also wearing a trench coat, but...
אז זו משמעות העבודה, ללבוש מעיל גשם ולעשן סיגריה ליד פנס הרחוב?
So that's what this job is, wearing a trench coat And smoking cigarettes near a lamppost?
נניח שעשר זו סוויטה, במלון ארבע העונות ואחד זה שרוול קשור של מעיל גשם במסיבה לכבודך.
Like, ten is a suite at the Four Seasons, and one is a tied-up raincoat sleeve at a party in your honor.
עכשיו, מר וול, כשהלכת לבקר את, גב' פרנץ' בפעם האחרונה האם לבשת מעיל גשם וכובע חום?
Now, Mr Vole, when you went to visit Mrs French for the last time, did you wear a trench coat and a brown hat?
כובע חום, מעיל גשם אפור וחוטם חום.
Brown hat, gray trench coat, brown snout.
[צוחק] אני מתכוון, היית מתבודד כועס זוחל סביב בית הספר כמו איזה המאפיה מעיל גשם
[Chuckles] I mean, you were an angry loner creeping around the school like some kind of trench coat Mafia. [Chuckles]
"מעיל גשם פאון, באמצע שנות השלושים, קָטָן.
Fawn raincoat, mid-thirties, small.
ומצאת את זה בכיס של מעיל גשם תלוי בתוך הארון?
And you found it in the pocket of a trench coat hanging in the closet?
משהוא על זה קרמיט לבש מעיל גשם והכל רגע, הצפרדע במעיל גשם?
Kermit was wearing his trench coat and everything.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 142. מדויק: 142. זמן שחלף: 141 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo