הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "מעל פני הקרקע" לאנגלית

חפש את מעל פני הקרקע ב: הגדרה מילים נרדפות
above ground
aboveground
off the ground
above the ground
above the surface
הוא משתמש בכוחותיו מעל פני הקרקע.
He's using his powers above ground.
אני מניח שאלו הן הסיבות שאתה מבצע עכשיו מעל פני הקרקע.
I'm assuming those are the reasons you're now performing above ground.
מורגן, אני רוצה שתישאר מעל פני הקרקע ותעזור לקהל.
Morgan, I want you to stay aboveground and help the crowds.
כל העשב שרואים מעל פני הקרקע, צריך להתנוון ביולוגית לפני עונת הגידול הבאה, ואם לא, אדמת-המרעה והקרקע מתחילות למות.
Now, all of that grass you see aboveground has to decay biologically before the next growing season, and if it doesn't, the grassland and the soil begin to die.
ודא איירס לא מקבל אחד מאותם מסוקים מעל פני הקרקע.
Make sure Ayers never gets one of those choppers off the ground.
אבל הבחור הזה, הוא קופץ כחמישים סנטימטרים מעל פני הקרקע.
But this guy, he jumps about fifty inches off the ground.
בחיים ראשו היה בגובה שישה מטרים מעל פני הקרקע.
In life its head would have been 1 8 feet six metres above ground.
המזל"ט היה 15 רגל מעל פני הקרקע.
The drone was 15 feet off the ground.
הבחור היה 12 מטרים מעל פני הקרקע.
The guy was 12 feet off the ground.
חשבתי ג"ד היה מעל פני הקרקע.
I thought Jed was above ground.
הגברים שלנו היו מעל פני הקרקע, מכוסים לחלוטין ע"י דבורים.
Our men above ground were literally covered with bees.
"עובד מעל פני הקרקע."
"Upper-level demon, works above ground."
והוא מגיע רק מעל פני הקרקע במשך 24 שעות?
And he only comes above ground for 24 hours?
מה עם האנשים שלך מעל פני הקרקע?
What about your people above ground?
אני לוקח את זה אנחנו לא מעל פני הקרקע.
I take it we're not above ground.
העתיד של הרוע הוא מעל פני הקרקע, תאמין לי.
The future of evil is above ground, trust me.
ציר-ההנעה על המשאית הוא בגובה כמטר מעל פני הקרקע.
The driveshaft on that truck is three and a quarter feet off the ground.
"חפץ שלה נותר מעל פני הקרקע, לבטיחות"
"Its artifact was left above ground, for safety."
למעשה, הם בקושי הצליחו להרים את הספינה מעל פני הקרקע.
They've barely gotten the ship off the ground.
אני יודע שזה מה שעורר את חמתו מעל פני הקרקע במשך כל השנים האלה.
I know it's what kept him above ground all these years.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 65. מדויק: 65. זמן שחלף: 119 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo