הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.
חפש את מעמד ב: הגדרה מילים נרדפות

הצעות

1562
893
622
616
523
357
238
216
165
שנית, הם מייחסים מעמד גבוה מאוד למקצוע ההוראה.
The second is that they attribute a very high status to the teaching profession.
כלומר, שניכם מתווכחים על מעמד בקולג'
I mean, you two are arguing about status at a college
אל תתני לדבר להכתים מעמד זה שהרווחת.
Do not let anything diminish this position that you have earned.
כל שנות המלחמה החלישו את מעמד השושלת שלנו
All the years of war has weakened our dynasty position.
את לא שמה אותי על מעמד.
You're not putting me on a pedestal.
ואני שומרת על מעמד נמוך כדי שאוכל למלצר באולימפיאדה!
And I'm maintaining my amateur status so I can waitress in the Olympics.
קטעים זה נלקח מהפעם האחרונה מעמד המוזיאון עלה לבדיקה.
This footage is taken from the last time the museum status came up for review.
זה מאמר על מעמד הנשים בסין.
It's an article about the status of woman in China
הממשלה שלנו נתנה מעמד חוקי לכל האדמות המסורתיות.
Our government has given legal status over our traditional lands.
מכונית יקרה מהווה סמל של מעמד.
An expensive car is a status symbol.
שותף רשום יכול לבקש מעמד מוסמך בכל עת.
Registered Partner can apply for Certified status at any time.
ביקשתי ממנו למצוא מעמד בשביל ביאמבה.
I asked him to find a position for Byamba.
מעמד הסרטן הקודם שלה גורם לה זכאי עבור ברשימת התורמים.
Her previous cancer status makes her ineligible for the donor list.
האם היית אומר שהשגת מעמד מסויים בתחום המקצוע שלך?
Would you say you've achieved a certain status in your profession?
האם אתם מוותרים על מעמד האלפא שלכם?
I ask each one of you, do you renounce your alpha status?
כוח לתת לי מעמד של טקסס,
The power to give me the status of Texas,
מעמד שנתן לך גישה בלתי מוגבלת למדינות ומנהיגים ברחבי העולם?
A position giving you unrestricted access to countries and leaders around the world?
פעולות הצעיר להשגת מזון העניקו לו מעמד ממשי.
The young male's actions in getting food have given him a real status.
לא אכפת לי מעמד ההגירה שלך.
I don't care about your immigration status.
אתה יודע שלא נוכל להתפרנס ללא מעמד.
You know We can't make a go of it Without status.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 3047. מדויק: 3047. זמן שחלף: 188 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo