הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "מעצמם" לאנגלית

on their own
themselves
itself out
דברים לא יקרו מעצמם, הונוריה.
Things will not happen on their own, Honoria.
בדרך כלל אנשים נרפאים מעצמם, אבל לפעמים...
Though mostly people heal on their own, but sometimes...
הרבה אנשים רוצים שיצילו אותם מעצמם.
A lot of people just want to be rescued from themselves.
זו מתת שהופכת אנשים לגדולים מעצמם.
It's a gift that makes men greater than themselves.
ג'וּן, הדברים האלה פשוט יעבדו מעצמם.
June, that stuff will just work itself out.
אנשים משתפים משהו מעצמם, וזה משנה הכל.
People share a part of themselves, and that changes everything.
דגי-צפע המסוגלים לאכול יצורים הגדולים מעצמם.
Viperfish that can eat things larger than themselves.
אלה שלא נהנים מעצמם, גם כאשר הם צוחקים.
The ones who don't enjoy themselves, even when they laugh.
מרוצים מעצמם יותר ממה שהם רואים אני חושבת.
Better pleased with themselves than what they see, I think.
אחי, אני רוצה לגור במקום בו לאנשים אכפת מעצמם.
Brother, I want to live where people care about themselves.
לתת להם להנות מעצמם עד לגלגול נשמתם.
To let them enjoy themselves until they're reincarnated.
ובכן, אלה לא הולכים להיספר מעצמם.
Well, these aren't going to count themselves.
הסדינים לא נשטפים מעצמם, גברת אליסון.
Sheets don't wash themselves, Ms. Ellison.
הם ידעו שהם צריכים להסיר מעצמם את החשדות.
They knew they needed to get the suspicion off themselves.
אלה מודעות התקפה לא עשו בדיוק נעלם מעצמם.
Those attack ads didn't just disappear on their own.
נהנים מעצמם בזמן שהאדם הלבן צריך לעבוד.
Enjoying themselves while a white man's got to work.
"והם מתענים בייסורים כאלה שהם לא יכולים למנוע מעצמם,
and they are in such an agony that they cannot prevent themselves
ועוד יותר חשוב, אנו מניחים להם לבחור אם לתת לנו משהו מעצמם.
And even more important, we let them choose to give us a piece of themselves.
אנשים שותים בהגזמה כי הם לא מרוצים מעצמם או מעברם.
People typically drink to excess because they're unhappy with themselves or their past.
שחייהם היו מוקדשים למשהו גדול יותר, מעצמם
Were dedicated to something greater than themselves.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 333. מדויק: 333. זמן שחלף: 196 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo