הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "מערכות" לאנגלית

systems system sets
acts
campaigns
ecosystems stereos
weapons
communications
subsystems
constellations
support
relations
analyst
Mission

הצעות

713
213
76
48
השתמש בסימוני Gane-Sarson כדי ליצור דיאגרמות זרימת נתונים, ניתוח מערכות מובנה ודיאגרמות תהליכים.
Use the Gane-Sarson notation to create data flow diagrams, structured systems analysis, and process diagrams.
התקנת חומרה ותמיכה ברמת Gold כלולות במחיר של מערכות החומרה.
Hardware installation and Gold-level support are included in the hardware systems price.
סרקנו את מערכות החינוך, הציבוריות והפרטיות...
We scour the educational system, both public and a hundred countries.
השבתת חרום של כל מערכות המעליות?
An emergency shutdown of our entire elevated lift system, sir?
ושתי מערכות החוקים לא מסתדרות יחד.
And the two sets of math don't fit together.
מערכות Vostro החדשות מספקות טכנולוגיה פרקטית ואמינה הממוטבת למחשוב עסקי בסיסי.
New Vostro systems deliver practical, reliable technology optimized for basic business computing.
מערכות הספינה מתחילות לדרוש תחזוקה מתמדת כדי למנוע אסון.
The ship's systems are beginning to require constant maintenance in order to avert disaster.
כל מערכות הניווט הוסרו מתוך הכמוסה.
All the control systems have been removed from the capsule.
הוא מהנדס מערכות, היא בקשרי תעשיה.
He's a systems engineer, and she's in Industry Relations.
זה ישרוף את מערכות הרובוט בשניות.
It would burn out the robot's systems in seconds.
הערכתי על מערכות הנשק שלהם משערת יכולת השווה לשלנו.
My evaluation of their weapon systems suggests a capacity equal to our own. However...
אין סיכוי שהחריגה קפצה אל מערכות העיר.
There is no way the anomaly jumped to the city's systems.
יש להם חיישני תנועה מערכות אזעקה.
MICHAEL: They got motion sensors, alarm systems, armed guards.
בנג'מין, תריץ בדיקת מערכות על הספינה
Benjamin, start a full systems check on the ship.
קומנדר, נצטרך לסקור את מערכות הספינה.
Commander, we'll need to review the ship's systems.
יצרנו מערכות ערכים שלמות ומציאות ממשית כדי לתמוך בערך העצמי.
We've created entire value systems and a physical reality to support the worth of self.
עלות בעלות כוללת נמוכה יותר הודות לניהול פשוט ומרוחק עם תכונות ניהול מערכות מקיפות, כגון DeskView.
Reduce Total Cost of Ownership with easy and remote administration with comprehensive system management features such as DeskView.
מחשב שיוכל לתאם מערכות של מושבה שלמה.
A computer that could coordinate the systems of an entire colony.
קפטן, מערכות הספינה חזרו לפעול.
Captain, ship's systems are coming back on line.
כמוסות הג"ל ממוזגות בתוך מערכות הספינה.
The gel packs are integrated into the ship's systems.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 3591. מדויק: 3591. זמן שחלף: 337 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo