הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "מערכת הפעלה" לאנגלית

חפש את מערכת הפעלה ב: הגדרה מילים נרדפות
מערכת הפעלה זו אינה נתמכת על-ידי הכלי להסרת תוכנות זדוניות של Microsoft.
This operating system is not supported by the Microsoft Malicious Software Removal Tool.
אורך כתובת url של תמיכה עבור מערכת הפעלה תלויה אינו מוחלט.
Support url length for dependent operating system is not absolute.
אינך יכול להשתמש ברכיבי API מגירסת מערכת הפעלה של Windows Phone שהיא גבוהה מזו שב-AppPlatformVersion.
You can't use APIs from a Windows Phone OS version that's higher than what's in AppPlatformVersion.
קובץ ההפעלה שצוין אינו יישום חוקי עבור פלטפורמת מערכת הפעלה זו.
The specified executable is not a valid application for this OS platform.
המודול אינו מנוהל - כל הניהול מתבצע דרך קושחת כרטיס ממשק רשת (NIC) או מערכת הפעלה
Module is unmanaged - all management occurs via NIC firmware or O/S
בחר לאיזו מערכת הפעלה לייצא את החבילה או ערוך תוכן חבילה קיימת:
Select which operating system to export the package to or edit an existing package contents:
מערכת הפעלה זו זמינה לתצורות חומרה מוגבלות.
This operating system is available for limited hardware configurations.
ופיתוח של מערכת הפעלה חדשה לא היה עניין קפריזי.
And to write a new operating system was not a capricious matter.
מבוסס על NetBSD, מערכת הפעלה מובילה בתעשייה, זמינה לשימוש חופשי עם קוד פתוח.
Based on NetBSD, an industry-leading, freely available open-source operating system.
רוב האפשרויות בתיבת הדו-שיח 'הדפסה' של Adobe Acrobat הן זהות ביישומים אחרים. עם זאת, יהיו וריאציות קלות המיוחדות לכל מערכת הפעלה.
Most of the options in the Adobe Acrobat Print dialog box are the same for other applications, however there will be some minor variations that are operating system specific.
הרכיב השלישי הוא מערכת הפעלה שמנהלת את הרשת.
And the third is the operating system that manages the whole network.
על איזו מערכת הפעלה את עובדת?
What is this operating system you're working?
היה לי לי כמה מערכת הפעלה עליזה להבוקר.
I had me some cheery os for this morning.
מערכת הפעלה זו אינה סתם זקנה, זה קניינים.
This operating system isn't just old, it's proprietary.
איזה סוג של מערכת הפעלה נמצא בשימוש?
Which type of operating system is used?
כדי להתקין מוצר זה ולהשתמש בו, עליך להפעיל את Windows 7, Windows Server 2008 R2 או מערכת הפעלה חדשה יותר.
To install and use this product you must be running Windows 7, Windows Server 2008 R2, or a newer operating system.
ניתוב מחדש של EV מתחבא עבור עצי מערכת הפעלה
Redirector Hiding EV for Operating System Trees
פריסת מערכת הפעלה מהירה ב -50% לפחות
At least 50% faster OS deployment
עדכוני תוכנה ושדרוגים מתמשכים של מערכת הפעלה
Ongoing operating system software updates and upgrades
אפשרויות מערכת הפעלה מוזרמות עם ביצועים משרדיים בסיסיים תוך שמירה על אבטחת הנתונים
Streamed OS options with basic office performance while retaining data security
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 172. מדויק: 172. זמן שחלף: 100 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo