הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "מעשה ידי אדם" לאנגלית

חפש את מעשה ידי אדם ב: הגדרה מילים נרדפות
man-made
manmade
made man
made by man
זה אומר שהרעידה שחיישני הממשל קלטו הייתה מעשה ידי אדם.
It means the tremor the government sensors picked up was man-made.
לוויינים מעשה ידי אדם תמיד יש קצת דלק נשאר הרקטות המאיצות שלהם.
Man-made satellites always have a little bit of fuel left in their booster rockets.
אז החיידק שמדביק את הילדים הוא מעשה ידי אדם.
So the bacteria infecting the kids is manmade.
כל האורגניזמים והאובייקטים מעשה ידי אדם הושמדו.
All organisms and manmade objects have been eradicated.
זה כימיקל מעשה ידי אדם ממשפחת פחמימנים פוליציקליים.
It's a man-made chemical from the polycyclic hydrocarbon family.
ובכך ישלול את הרעיון של ביוספירות מעשה ידי אדם.
thereby negating the concept of man-made biospheres?
ממשלה מוגבלת מכון הרטלנד מאמין שההתחממות הגלובלית אינה מעשה ידי אדם
The Heartland Institute believes warming is not man-made.
זה העתק מעשה ידי אדם של שלד חיצוני שהוא תכנן ובנה בעצמו.
That is a man-made replica of an exoskeleton that he designed and constructed by himself.
המטה הוא מעשה ידי אדם בלתי טבעי.
The Rod is man-made... unnatural.
זה האסון ההרסני ביותר מעשה ידי אדם הסביבתי בהיסטוריה של ארה"ב.
This is the most devastating man-made environmental disaster in U.S. History.
אז, הבלגן היה מעשה ידי אדם.
So, the mess was man-made.
מה אתה אומר, מעשה ידי אדם?
What are you saying, man-made?
למשל, אנחנו יודעים שזה מעשה ידי אדם.
For instance, we know it's man-made.
אלה יהלומי מעשה ידי אדם בשווקים זרים.
Those man-made diamonds on foreign markets.
זבל מעשה ידי אדם, והוא מכוסה ברפש.
Man-made junk, and it's covered in slime.
חצי מיליון חיילים צרפתים הסתתרו מתחת גבעות מעשה ידי אדם אלה.
Half a million French soldiers lurked beneath these man-made hills.
טוב, יש כאן משהו מעשה ידי אדם.
Well, something man-made is down here.
רק בני תמותה רגישים למשקאות חריפים מעשה ידי אדם.
Only mere mortals are vulnerable to man-made spirits.
יש איזשהו שכבת הגנה מעשה ידי אדם.
There's some kind of man-made defense layer.
אלה יצורים מעשה ידי אדם לגמד יוצריהם ולבצע את עבודתם של אלף גברים באמצעות טכנולוגיות הידראוליות מודרניות.
These man-made creatures dwarf their creators and perform the work of thousands of men using modern hydraulic technologies.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 129. מדויק: 129. זמן שחלף: 142 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo