הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "מעשה סדום" לאנגלית

חפש את מעשה סדום ב: הגדרה מילים נרדפות
sodomy
sodomized
buggery
bugger
sodomize

תוצאות נוספות

מעניין אם מחלקים פאי חינם ברחובות סדום.
Wonder if they have free pies on the streets of Sodom.
זה כמו בתנ"ך, סדום ועמורה.
It's like in the Bible, you know, Sodom and Gomorrah.
ניאוף גרם להרס של סדום ועמורה.
Fornicatin' ways, they caused the destruction of both Sodom and Gomorrah.
נדרש פחות מקורטוב למחות את סדום ועמורה.
Took less than a thimbleful to wipe out Sodom and Gomorrah.
מה נושא הסיפור על סדום ועמורה?
Seriously, what is the story of Sodom and Gomorrah really about?
זה כמו סדום ועמורה של בני העשרה
It's like a teenage Sodom and Gomorrah.
זה היה כמו סדום ועמורה שם.
It was like Sodom and Gomorrah out there.
לואיס אתה יודע על סדום ועמורה?
Louis, you familiar with Sodom and Gomorrah?
זה סדום ועמורה רק עם רכבת תחתית
It's Sodom and Gomorrah with a subway.
סדום נעשתה מושחתת עיר של חטאים.
Sodom has become corrupt, a city of sin.
זו האש השמיימית שהשמידה את סדום ועמורה בברית הישנה.
It's the heavenly fire that destroyed Sodom and Gomorrah.
איך חוטאים הפכו את האינטרנט לתוך המודרנית סדום ועמורה.
How sinners have turned the Internet into a modern day Sodom and Gomorrah.
במקום סדום ועמורה היא הייתה צריכה רק נשארה בבית
Instead of Sodom and Gomorrah She should have just stayed home
כמו המבול הגדול או סדום ועמורה.
Like the Great Flood or Sodom and Gomorrah.
זה לא הולך להיות סדום ועמורה.
It's not going to be Sodom and Gomorrah.
ניו אורלניס הייתה עיר רשע כמו סדום ועמורה.
New Orleans was a wicked city, like sodom and gomorrah.
אמור לי, ילד, מכיר אתה תפילת אברהם על סדום ועמורה?
Tell me boy, are you familiar with Abraham's prayer for Sodom and Gomorrah?
זה היה היום המודרני סדום ועמורה, עם שלושת הדברים קרלוס אהב ביותר:
It was modern day Sodom and Gomorrah, with the three things Carlos liked most:
כמו, אני לא יודע, סדום ועמורה?
Like, I don't know, Sodom and Gomorrah?
אתה יודע שאלוהים הבטיח לאברהם שלא ישמיד את סדום אם יוכל למצוא אפילו 10 צדיקים.
You know, God promised Abraham he would not destroy Sodom if he could find just 10 righteous men.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 113752. מדויק: 0. זמן שחלף: 382 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo