הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "מעת לעת" לאנגלית

from time to time
periodically
occasionally
ולעצור מעת לעת ולשמוע אותו צורח.
and stop from time to time to hear him scream.
ואני אפילו מתעדכן עם אמא שלך את יודעת, מעת לעת
And I even check in with your mom, you know, from time to time.
שינויים מתווספים מעת לעת למידע בזאת.
CHANGES ARE PERIODICALLY ADDED TO THE INFORMATION HEREIN.
יומן רישום השינויים רושם סוגים שונים ורבים של שינויים שבוצעו באתרי SharePoint. משימת שעון עצר זו משמשת למחיקת ערכים ישנים מיומן הרישום מעת לעת.
The Change Log records many different types of changes made to SharePoint sites. This timer job is used to periodically delete old entries from the log.
אבל דברים כאלה קורים מעת לעת.
But these things happen from time to time.
אני רוצה לדעת שאתה חיי היכן-שהוא וחושב עלי מעת לעת.
I want to know that you're alive somewhere and thinking of me from time to time.
אני עוזר לה להחלים מעת לעת, אוקיי?
I help her heal from time to time, okay?
וסיפקה להם יין שלהם מעת לעת.
Supplied them with their wine from time to time.
מעת לעת היא חשה משיכה לשירה.
From time to time she felt an attraction to poetry.
(ד) לעמוד בכל הקריטריונים הסבירים שנדרשים על ידי Dell מעת לעת.
(d) meet any other criteria reasonably required by Dell from time to time.
Dell שומרת על הזכות לשנות את התנאים ו/או דרישות הזכאות הישימים לתוכנית DOSD בכל עת, או מעת לעת.
Dell reserves the right to modify the terms and/or eligibility requirements applicable to the DOSD Program at any time, or from time to time.
ואתה נפגשת עם אימה של ג'וליה מעת לעת.
And you saw Julia's mother from time to time.
אני חושב שכל ההורים מרגישים את זה מעת לעת.
I think all parents feel that from time to time.
ובכן, זה קורה מעת לעת בשדה הקרב.
Well, it happens from time to time on the battlefield.
ג'אפר, אתה באמת צריך לרחוץ את האסירים שלך מעת לעת.
Jafar, you should really bathe your prisoners from time to time.
פני נכנס מעת לעת, אבל אני לא יכול לדמיין אותה מקבל מאחורי הדלפק.
Penny came in from time to time, but I can't imagine her getting behind the counter.
אתה חייב להגיד לו ללכת לאיבוד מעת לעת.
You've got to tell him to get lost from time to time.
מארק שו היה ידוע לפספס כמה ימים מעת לעת.
Mark Shaw's been known to miss a few days from time to time.
הוא חריג שהשתמשתי בו מעת לעת.
He's an Irregular I've used from time to time.
הוא דרוש מעת לעת כדי לדכא חיה חולה.
It is needed from time to time to put down a sick animal.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 166. מדויק: 166. זמן שחלף: 179 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo