הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "מפצה על כך" לאנגלית

חפש את מפצה על כך ב: הגדרה הטיות מילים נרדפות
compensate
making up for it
overcompensating
make up for
more than makes up for it
אני מפצה על כך בבוקר?
I... compensate the next morning.
ואתה מפצה על כך עכשיו.
And you're making up for it now.
נראה שאתה מפצה על כך.
Looks like you're making up for it.
חילוף החומרים שלו מפצה על כך, מאלץ את מערכת העצבים שלו לשבות
His metabolism is overcompensating, forcing his nervous system to shut down.
עכשיו אתה מפצה על כך?
So now you're overcompensating?
האמונה הוחלטת שלהם בניצחון הסופי מפצה על כך
Their unconditional belief in the final victory makes up for that.
אתם חושבים שזה מפצה על כך?
You think this makes up for it?
אבל אני מפצה על כך באמצעות התלהבות והתמדה.
But I make up for it with enthusiasm and perseverance.
אני חושבת שאתה מפצה על כך עכשיו.
I think you're making up for that now.
את חושבת שזה מפצה על כך שאשפזת אותי?
You think this makes up for you locking me up?
ישנתי אחת עשרה שנים מחיי עכשיו אני מפצה על כך
I have slept the first 11 years of my life, now I compensate that.
זו הדרך שבה אני מפצה על כך שאני חלשה ורכרוכית.
That's how I compensate for being weak and soft.
אני מפצה על כך עם השראה...
And what I don't know...
היא מעט מרופטת, אך אופי השכונה מפצה על כך די והותר.
It is a shade shabby, but the spirit of the neighborhood more than makes up for it.
להרים כמה ניירות מהרצפה לא מפצה על כך שגרמת שאסולק מהתיק הזה.
Picking up some papers off the floor doesn't make up for you getting me kicked off a case.
רגליי לא עובדות, אבל אני מפצה על כך בפלג גוף עליון מפותח"
My legs don't work, but I make up for it by having a very strong upper body.
אתה הסיבה שיצאתי מהכלא לא ממש מפצה על כך.
You're the reason I'm out of the big house.
אולי יש לו תקופות של מיקוד קיצוני לפני שהוא מפצה על כך.
Well, maybe he has periods of intense focus before decompensating.
הוא גם טובע בסירופ, אז אולי זה מפצה על כך.
Well, it's also drowning in syrup, so maybe that makes up for it.
ובאשר לנושא הכלים שלי, אני מבטיח לך שגווין יותר מאשר מפצה על כך.
As for my squire, I assure you Guin more than makes up the difference.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 40. מדויק: 40. זמן שחלף: 56 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo