הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "מפציר" לאנגלית

ראה גם: אני מפציר בך
חפש את מפציר ב: הגדרה הטיות מילים נרדפות
implore
urge
entreat
conjure
beg
urging
encourage
pleading with
beseeching
adjure
beseech
imploring
plead
pray
begging

הצעות

147
אני מפציר בכם לא לעמוד ולרקוד.
I implore you not to stand up and dance, okay?
גבירותי ורבותי, אני מפציר בכם"
'Ladies and gentlemen, I implore you...
אני מפציר בכל אחד מכם להישאר רגועים ולציית לחוק
I urge every one of you, remain calm and obey the law.
אני מפציר ממך להשאר, בצי הכוכבים
I urge you to remain in Starfleet.
אני מפציר בכם, אל תנסו להחזיק.
I entreat you; do not attempt to hold your breath in emulation of me...
אבי מעודו לא כיוון, מילת חסד לעברך אך הנך מפציר לשמש ככלי נקמתו?
My father never aimed a favored word towards you, yet you entreat to be the instrument of his vengeance?
אני מפציר בכם להיות מופנה כלפי החוצה במהירות, בבקשה.
I urge you to be directed toward out quickly, please.
וכעת אני מפציר בכם לדבוק בתקווה הזו.
And now I implore you to cling to that hope.
אבל אני מפציר בהם להסתכל על הראייה והמידע שאספנו כאן.
But I do implore them to look at the evidence and data that we've collected here.
עליך מפציר סיגנוריה להעניק לו בגלות.
You must implore the Signoria to grant him exile.
בלש, מה התוכניות שלך, אני מפציר בכם להיות דיסקרטי.
Detective, whatever your plans, I urge you to be discreet.
אני מפציר בכם להסתובב ולחזור לתחנה, בבקשה.
I urge you, please, turn around, go back to the police station.
אני מפציר בשניכם, תנהגו בהגיון.
I implore both of you, come back to your senses.
אני מפציר בכם, בבקשה אל תפסיקו רווחים.
I implore you, please do not stop profiting.
וכך, אני מפציר בכולם פה, חישבו אחרת. בואו עם רעיונות חדשים.
And so, I implore everyone here: Think differently. Come up with new ideas.
הוד מלכותך, אני מפציר בכם לעסוק הגרדיאן עם כל החיפזון.
Your Majesty, I urge you to engage the Guardian with all haste.
ואני מפציר בך לא ללכת בדרך שהם לקחו.
I implore you not to go down that road with them.
אל תשתמש ב -"מפציר"
Don't use "implore."
אני מפציר בכבודבית המשפט על מנת לקיים את רצונו של העם,
I respectfully urge the court to uphold the will of the people,
אני מפציר בפניך לנסות לפתור את זה ללא עוד הרג.
I implore you to resolve this without further killing.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 282. מדויק: 282. זמן שחלף: 85 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo