הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
ראה גם: מפר את החוק
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "מפר" לאנגלית

breaking break violating violate in violation
disobeying
violated
violator
infringing
in breach
scab

הצעות

אני מפר אינספור חוקים כשאני עושה זאת.
I'm breaking a thousand regulations by doing this.
עלה בדעתך שאתה מפר כמה עשרות נהלים?
Has it occurred to you that you're breaking a few dozen protocols?
וכשאתה מפר הבטחה לעצמך, העניינים יכולים קצת להשתבש.
And when you break a promise to yourself things can get a little dicey.
אבל יש אנשים מסוימים שבשבילם אני מפר את החוקים.
But there are certain people for whom I break the rules.
לדבריו יש איזה דמות מצוירת שאני מפר.
He says there's some cartoon character that I'm violating.
הם מאמינים שהשאה שלנו מפר את חוקי אללה.
They believe our shah is violating the laws of Allah.
אז נשבענו בשבועה, שאני מפר עכשיו
Now, we took an oath that I'm breaking now.
הוא אמר שהוא מפר חוקים חשובים.
He did say he was breaking some big rules.
לא דרך שאני מפר כלל אחד.
No way I'm breaking rule one.
אתה מפר הבטחה, אולי תשבור משהו.
You break your word, maybe something else breaks.
אתה עשית עיסקה ואתה מפר אותה...
You make a deal; you're breaking it.
נראה שהדוקטור מפר את:החוק הראשי
Looks like the doc's breaking the cardinal rule:
אז מדוע הוא מפר את החוקים?
Then why is he breaking the rules?
אתה לא מפר את החוקים כי אני כאן?
So, aren't you breaking the rules, having me in here?
אתה יודע שאתה מפר את הכללים.
You know you're breaking the rules.
בהעדפת הנוצרים, הוא מפר את תנאי הסכם מילאן.
By favouring Christians, he's breaking the terms of the Treaty of Milan.
איך מפר שלוש הזכויות החוקתיות שלו בתור התחלה?
How's violating three of his constitutional rights for starters?
בבקשה, איני מפר אף אחד מהפרוטוקולים הקדושים שלך.
Please, I'm not violating any of your holy protocols.
זה מה שקורה שאתה מפר את החוקים.
This is what happens when you break the rules.
אתה מפר את הסכם התעסוקה שלך.
You're violating your employment agreement.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 982. מדויק: 982. זמן שחלף: 134 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo