הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "מצבה" לאנגלית

חפש את מצבה ב: הגדרה מילים נרדפות
condition
tombstone
headstone
gravestone
monument
situation
she's state is she
how's she doing
stone
worse

הצעות

באותו ערב, הורע פתאום מצבה של אמא
That evening, Mother's condition suddenly got worse.
למישהו יש עמדה לגבי מצבה הרפואי של המטופלת?
Does anyone have a position on our patient's medical condition?
וחצי מצבה, לאנשים שעדיין לא מתו.
And the half tombstone, for people who are not dead yet.
מצבה של תמיכה במאבקנו לשלוט בדחפים הללו
A pillar of support in our struggle to control those impulses
מצבה מנע ממנה להצביע בבחירות החופשיות הראשונות.
Her condition prevented her from voting in the first free elections.
האם זו מצבה נחמדה אני מתכוונת יפה?
Is this a nice headstone, I mean is it pretty?
וסוכנויות האימוץ ממשיכות לסרב להם בגלל מצבה.
And the adoption agencies keep turning 'em down because of her condition.
טרייסי במצב קשה, מצבה אינו יציב
Tracey is in serious condition, and she's unstable.
אתה צריך להודות, מצבה נראה...
You do have to admit, her condition does seem...
לקחתי סיכון בלשקר לה על מצבה.
I took a risk in lying to her about her condition.
מה מצבה - התמונות עולות עכשיו.
How's she doing? - Images coming up now.
חשבת איזו מצבה את רוצה להזמין לג"ו?
Have you thought about what kind of a headstone you want to get for Joe?
איך מצבה יכול להתדרדר כ"כ מהר.
I didn't think her condition would worsen so quickly.
רציתי ביסודיות המסמך מצבה לפני בנתיחת הגופה.
I wanted to thoroughly document her condition before conducting the autopsy.
שולחן מצבה, הייתי אומרת, ג'פרי
Table? Mortuary slab, I'd say, Geoffrey.
שם ניצלה כל הזדמנות לרדת לחקר מצבה.
There, she availed herself of every opportunity to research her condition.
זוהי מסורת למקום סלע על מצבה.
It's tradition to place a rock on a headstone.
אמרת שהפחית הייתה על מצבה נכון?
You said the can was sitting on top of a tombstone, right?
לקחתי שם מתוך מצבה בבית קברות.
I took a name from a tombstone in a cemetery.
מצבה של תכונת ההעלמה האוטומטית עבור פרמטרים.
The state of the auto dispose feature for parameters.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 1366. מדויק: 1366. זמן שחלף: 78 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo