הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "מצטיין" לאנגלית

outstanding
good at
very good
best at
decorated
valedictorian
honor roll
excel
straight-A
top
acing
ham-fisted
great at
MVP

הצעות

54
אתלט מצטיין הוא חי כדי לצוד.
An outstanding athlete, he lives for the thrill of the hunt.
כן אני רוצה להיות כבאי מצטיין.
Yes I want to be an outstanding firefighter.
מבלי שאחלץ אותך מכל הצרות שאתה מצטיין בלהיכנס אליהם?
To bail you out of all the trouble you're so good at getting into.
מעל לכל, אדם כמוך מצטיין בדאגה לעצמו.
More than anything else, a person like you is good at looking out for yourself.
אתה מבין שאנחנו פשוט עוצרים אותך ב צו מצטיין שקבלת מפנסילבניה.
You understand we're just holding you on the outstanding warrant you got from Pennsylvania.
אתלט מצטיין בכדורסל, בייסבול, פוטבול, תמיד הגיע להרכב הראשון.
Outstanding athlete in basketball, baseball, football, always made the first team.
יש בעיר הזו 8 מיליון ואני מצטיין בתפיסת אנשים.
There are 8 million in the city and I am good at catching people.
לורנצו הוא מצטיין בשכנוע אנשים, לא אני.
Lorenzo is good at convincing people, not me.
דומיניק רוצה במותך, והוא מצטיין בהשגת מבוקשו.
Dominic wants you dead and he's good at getting what he wants.
צ'אק, גם אתה מצטיין בעבודתך.
Chuck, you're good at your job, too.
אני בטוח מקס הוא בדרכו כדי להיות אזרח מצטיין.
I'm sure Max is on his way to becoming an outstanding citizen.
ובכן, אני מצטיין וללא עמיתים בתחום שלי.
Well, I am outstanding and without peer in my field.
זה נקרא "מצטיין נשים למדע"
It's called "Outstanding Women of Science."
אני מניח שאתה מצטיין בכך, נכון?
Guess you're good at that, aren't you?
אתה רוצה להיות כבאי מצטיין נכון?
You want to be outstanding fireman right?
המטת חרפה על משפחתך היא הדבר היחיד בו אתה מצטיין.
Bringing shame on your family Is the one thing you're good at.
אתה יודע, אני מצטיין בשימור מודיעין צבאי
You know, I'm a major in reserve army intelligence.
אתה תמיד מצטיין בשמירה על פה סגור
You're always very good at keeping your mouth shut.
כל הדברים שבמקרה אתה מצטיין בהם?
All things that you just happen to be a master of?
אתה לא מצטיין בלהניח לעניינים להתנהל מעצמם.
You're not great at just letting things take their course.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 470. מדויק: 470. זמן שחלף: 153 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo