הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "מציאות" לאנגלית

חפש את מציאות ב: הגדרה מילים נרדפות
reality
actuality
bargain realities
realism
bargains
realistic
existence
VR

הצעות

לוקחים נתח מציאות שרוצים להבינו ומתרגמים אותו למתמטיקה.
So you take a chunk of reality you want to understand and you translate it into mathematics.
אז באיזו מציאות אנו רוצים לחיות?
So what kind of reality do we want to live in?
אומרים שהלא ידוע מפחיד יותר מכל מציאות.
They say that the unknown is more frightening than any reality.
אתה מבין שזה נזק פסיכולוגי לגדול מציאות שקרית?
You do realize it's psychologically damaging to grow up in a false reality?
זו בדיקת מציאות ואת צריכה אותה.
It's a reality check, and you need it.
אנחנו עובדים על מערכת מציאות רבודה אינטראקטיבית.
What we're working on is an interactive augmented reality system.
גאוותם הובילה אותם לפתח חוש מציאות מעוות.
Their pride led them to develop a distorted sense of reality.
הם פנאטים שלא יעצרו כדי לעשות את החיזיון שלהם מציאות
They're zealots who will stop at nothing to make their visions into reality.
מה שאני זוכרת מתחושה מציאות הוא דק.
What I do remember is a sense that reality is thin.
הזדהות עם האנשים האלה אז אתה יוצר מעין מציאות חלופית
So you create this kind of ultimate reality for yourself with those people where,
לדברי הקלארק שלי, זו מציאות מקבילה.
According to my Clark, it's like a parallel reality.
עם כל-כך הרבה מציאות הארץ עומדת להתפוצץ!
With so much reality, the country's ready to explode.
ובסביבה כמו מציאות זו יכולה להיות סובייקטיבי במהירות.
And in an environment like this reality can become subjective in a hurry.
אלו לא חדשות זאת מציאות מסחרית.
That isn't news, it's a commercial reality.
אבל מציאות ריבוי-המשימות שלנו שונה בתכלית, ומלאה בטונות של מידע.
But our multitasking reality is pretty different, and full of tons of information.
תחושה ומודל נמצאים בראש שלנו, מציאות היא העולם החיצון.
Feeling and model in our head, reality is the outside world.
אנחנו חיים בעולם טכנולוגי. מציאות משתנה כל הזמן.
We live in a technological world; reality changes all the time.
אבל אני רוצה לעשות לכם בדק מציאות.
But I want to give you a reality check.
ובאמת מה שאנחנו מדברים עליו הוא בניית מציאות.
And really what we're talking about is constructing reality.
אבל מתחת לפני השטח נחבאה מציאות אחרת לגמרי
But under the surface was a very different reality.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 1355. מדויק: 1355. זמן שחלף: 80 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo