הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "מציג" לאנגלית

חפש את מציג ב: הגדרה הטיות מילים נרדפות

הצעות

אתה מציג כאינטליגנטי ומסוגל, כחרטה ורהוט.
You present as intelligent and capable, as remorseful and articulate.
אני מציג לפנייך מתנה שעשויה כולה מאהבה.
I present you with a gift made entirely out of love.
בגאווה גדולה אני מציג את היו"ר קימבל הוקסטראטן.
So, it is with great pride that I introduce Speaker Kimble Hookstraten.
עם זאת, Dreamweaver אינו מציג דבר בשעת לחיצה על הלחצן.
If you click the button, however, Dreamweaver does not display anything.
זה אותו המיקום שהוא מציג במשרדו.
This is the same location he has on display in his office.
המראה שאתה מציג לעולם חשוב, בייחוד בשבילך.
The image you present to the world is important, especially for you.
OneNote יקשר הערות למסמכים ודפי אינטרנט שאתה מציג.
OneNote will link notes to documents and Web pages you view.
מציג Visio אינו זמין בהתקן זה.
Visio viewer is not available on this device.
Dreamweaver מציג שגיאות תחביר לא רק בעמוד הנוכחי אלא גם בעמודים קשורים.
Dreamweaver displays syntax errors not only for the current page but also for related pages.
InDesign מציג את סגנונות הכתב הזמינים לגופן שנבחר.
InDesign displays the type styles available for the selected font.
אין די זיכרון להפעלת מציג Microsoft Office Excel. נא סגור יישומים אחרים ונסה שוב.
Not enough memory to run Microsoft Office Excel Viewer. Please close other applications and try again.
Webform זה מציג את רשימת כללי ההתראות.
This Webform shows the list of alert rules.
מציין אם הפקד WebBrowser מציג שגיאות קובץ Script בתיבות דו-שיח.
Specifies whether the WebBrowser control shows script errors in dialogs boxes.
מציג סוגים שעוברים בירושה מ - UITypeEditor.
Showing types which inherit from UITypeEditor.
הטבלה שעבורה מציג האוסף יחסים הוסרה מקבוצת הנתונים (DataSet) שלה.
The table this collection displays relations for has been removed from its DataSet.
שיתוף הפסיק משום שאינך מציג כבר.
Sharing has stopped because you are not longer a presenter.
דוח זה מציג את כל האירועים המשנים את הגדרות הביקורת של Windows SharePoint Services.
This report shows all events that change the auditing settings of Windows SharePoint Services.
התאם אישית את האופן שבו Outlook מציג את הודעות הדואר האלקטרוני שלך ואת הלחצנים, העצות ורכיבי העריכה אחרים שיוצגו.
Customize how Outlook displays your e-mails and what buttons, tips, and other editing elements display.
הפרופיל מוחל ודף המצב מציג את התקדמות החיבור עד לכניסה ל - Windows.
The profile is applied and the Status page displays the progress of the connection status until you are logged onto Windows.
מאחר שאין לפרוייקט זה סביבת עבודה, Project מציג בפניך בצד את מאגר המסמכים הכללי.
Since this project does not have a workspace, Project is showing you the global document repository on the right.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 4173. מדויק: 4173. זמן שחלף: 108 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo