הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "מצערות" לאנגלית

regrettable
unfortunate
sad
distressing
unwelcome
upsetting
sorrowful
חיינו בפחד וזה הוביל לבחירות מצערות.
We were living in fear and that led to regrettable choices.
בסדרה של טעויות מצערות לאורך הדרך.
With a series of regrettable mistakes along the way.
נסיבות מצערות, אבל כל ואובדן מביא הזדמנות.
The circumstances are unfortunate, but each loss brings opportunity.
חוששני שאני פה עקב נסיבות מצערות.
I'm afraid I'm here under unfortunate circumstances.
בשל בשורות מצערות, מצבי הכלכלי עומד להשתנות.
Due to some sad news, my financial circumstance is about to change.
לצערי, עליי למסור לך חדשות מצערות.
Unfortunately, I'm here to deliver some sad news.
נסיבות מצערות של מלחמה ואחד אנו רוצים שלא לחזור.
A regrettable circumstance of war and one we wish not to repeat.
הערב, יש לנו חדשות מצערות בעבורכם.
Tonight, we must bring you this unfortunate news.
אבל התוכנית שלי ובכן, בלש התוצאות היו מצערות
But my plan... well, detective, it had unfortunate results.
רבותי, יש לי חדשות מצערות לכולנו.
Yalla. Gentlemen, I have sad news for all of us.
אני מביא את החדשות מצערות של הליידי קתרין.
I bring unfortunate news of Lady Catherine.
לרוב מיתות הן מצערות, אך זה קרה לפני זמן רב.
Most deaths are unfortunate but that was some considerable while ago.
אביך קיבל מספר, החלטות מצערות בעבר אך גאונותו אינה ניתנה להכחשה.
Your father made some regrettable choices in the past, but his brilliance is undeniable.
הוא הגיע אליי, בנסיבות מצערות מאוד אבל אתם לא צריכים.
He came to me through very unfortunate circumstances.
ולא כדי להביא פגיעה נוספת עם בשורות מצערות שכאלו.
Not to inflict further injury with such unfortunate news.
לאור התפתחויות מצערות אלה לא נותרה לנו ברירה, אלא לבטל את האישומים ואת כתב התביעה.
In light of these unfortunate developments, we have no choice but to vacate the charges and decline prosecution.
אני רוצה להביא אותך עד מהירות על ההתקפה וכמה עובדות מצערות אתה צריך להיות מודע.
I'd like to bring you up to speed on the attack and a few unfortunate facts you should be aware of.
התכוונתי לקרוא אותך, כבר היו לנו כמה בעיות מצערות עם ומתכנן ערים.
I've been meaning to call you in, but we've had some unfortunate issues with the Town Planner.
כשאנו חושבים על תאונות, בד"כ אנו רואים בהן מזיקות, מצערות או אף מסוכנות, ואין ספק שהן עלולות להיות כאלה.
When we think about accidents, we usually consider them to be harmful, unfortunate or even dangerous, and they certainly can be.
הוא עשה את הדבר הנכון, מהסיבות הנכונות, בזמן הנכון, בנסיבות מצערות.
He did the right thing, for the right reasons, at the right time, under unfortunate circumstances.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 98. מדויק: 98. זמן שחלף: 145 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo