הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "מצערים" לאנגלית

regrettable
unfortunate
upsetting
arrests
אני יודע שבולדוג היה כאן ואמר לך דברים די מצערים.
I know that Bulldog was here and said some regrettable things to you.
הבעיות הראשי בודן פרצופים הם מצערים.
The problems Chief Boden faces are regrettable.
הוא הגיע לכאן לאחר רצף אירועים מצערים.
He ended up here through a series of unfortunate events.
בקיצור, בעקבות סדרה של אירועים מצערים הרישיון שלי בהשעיה.
Long story short, through a series of unfortunate events, my license has been suspended.
ואירועים מצערים של מלחמה נתיב דרכו של זיכרון רחוק.
And unfortunate events of war trod path of distant memory.
סידרת אירועים מצערים סיבכה במידת-מה את הציד שהבטחתי לתת לכם.
A series of unfortunate events has somewhat complicated the hunt I promised to deliver to you.
נדחה, בעקבות ארועים מצערים ביותר.
Delayed, due to most unfortunate events.
אה, ניצלתי כמה אירועים מצערים.
I took advantage of some unfortunate events.
קרו כמה דברים מצערים בשם ביטחון המדינה, ואנחנו מוצאים את עצמנו בחדר הזה.
Some unfortunate things have happened in the name of national security, and we find ourselves in this room.
אתה תהיה מופתע כמה נשים צריכים פתרונות רגישים הריונות מצערים או מתוזמן חולה גם בימינו.
You'd be surprised how many women need sensitive solutions to unfortunate or ill-timed pregnancies even this day and age.
אני מתנצל, הייתי במעצר על ידי אירועים מצערים.
Apologies, I was detained by unfortunate events.
ובכן, הנה עוד צירוף מקרים מצערים.
Well, here's another unfortunate coincidence.
עבור אדם כזה מזל, הרבה דברים מצערים לקרות בעקבות 'הנרי וימס.
For such a fortunate man, a lot of unfortunate things happen in Henry Weems' wake.
אם אתה יוצא למלחמה, נועד לך לגדול ודברים מצערים.
If you go to war, you are destined for for great and unfortunate things.
זה יוביל לסדרה של אירועים מצערים יחד עם כמה אנשים מהשפלים ביותר של לוס-אנג'לס.
This would trigger a series of unfortunate events with some of L.A.'s lowest lowlives.
באביב שעבר, אני כתבתי סיפור עלייך, ובגלל אירועים מצערים, הסיפור הזה עומד להתפרסם.
Last spring, I wrote a story about you, and due to a series of unfortunate events, that story is going to be published.
גב' הנרי, אני לא אומר שהמשטר שלנו, לא צריך לתת תשובה על מקרים מצערים רבים.
I'm not saying our regime does not have many regrettable things to answer for-
תמיד נועדת לדברים מצערים
You have always been destined for unfortunate things...
כן, זה ראשי-תיבות מצערים
Yes, that is an unfortunate acronym.
סכנה הכרחית משום ארועים מצערים.
A risk made necessary by unfortunate events.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 79. מדויק: 79. זמן שחלף: 126 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo