הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
ראה גם: תאונה מצערת
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "מצערת" לאנגלית

unfortunate throttle
regrettable
sad
distressing
sorry
grievous

הצעות

43
שתיתי אלכוהול וייתכן שהשארתי הודעה קולית מצערת לסטיבן הוקינג.
I drank alcohol and may have left an unfortunate voice mail for Stephen Hawking.
לי, נשמע כמו מעצר נקי עם תוצאה מצערת.
To me, sounds like a clean arrest with an unfortunate outcome.
הבלמים הם ספוגיים, מצערת מקלות.
The brakes are spongy, the throttle sticks.
היא תעשה 65 עם מצערת הפתוחה לרווחה.
She'll do 65 with the throttle wide open.
שוב, החלטה מצערת אבל חיונית.
Again, a regrettable decision, but a necessary one.
מלכתחילה, אפילו הכיבוש היה למעשה טעות מצערת.
From the start, even the conquest was a regrettable misunderstanding.
רק שוויתרתי על השנה הגדולה שלי, בגלל תאונת סכין מצערת.
Except I gave up my big year because of my unfortunate knife accident.
אני מפחד יש לי חדשות מצערת.
I'm afraid I have some unfortunate news.
דווייט ואני בדיוק ניהלנו שיחה מאוד מצערת.
Dwight and I were just having a very unfortunate conversation.
הייתה לי היכרות מצערת, עם אחד מבני עמך
I have had unfortunate acquaintance with one of your people.
הפרעה אחת לשרשרת האספקה שלך היתה מצערת.
One interruption in our supply chain was... unfortunate.
סבלתי משורה מצערת של תקריות מביכות.
I suffered an unfortunate series of embarrassing incidents.
התקרית שאירעה אתמול אכן הייתה מצערת.
The incident the other night was indeed unfortunate.
אמא ואבא נהרגו לא מזמן בתאונת דרכים מצערת.
Mom and dad were killed recently in an unfortunate car crash.
בנקודה מסויימת בעתיד הקרוב תקרית מצערת הולכת להתרחש בבורסת המניות בני-יורק
At some point in the near future, an unfortunate incident is going to befall the New York Stock Exchange.
מותה של שאנ'אוק הוא תוצאה מצערת של ההמתנה הארוכה מדי.
Shan'auc's death is simply the unfortunate result of waiting too long.
מלחמה שלמה עקובה מדם מתבררת כטעות מצערת.
The whole bloody war's a regrettable mistake.
ואז יש ש תקרית מצערת עם הארונות שלך.
And then there's that unfortunate incident with your arks.
חלקכם הצבעתם בשבילו בחירה מצערת זו נסלחת לכם כעת.
Some of you voted for him, for which unfortunate choice you are now forgiven.
או לפחות עד שהתברר שהחבר שעליו הגן לאחר תאונה קטלנית מצערת,
Or at least until it became clear that the friend that he was protecting from an unfortunate fatal accident
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 371. מדויק: 371. זמן שחלף: 154 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo