הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "מצפה" לאנגלית

חפש את מצפה ב: הגדרה הטיות מילים נרדפות

הצעות

379
294
276
228
היציבות, האבטחה ויכולת הניהול שלהן אתה מצפה מדגמי Latitude.
The stability, security and manageability you've come to expect from Latitude.
אני מצפה מכולם להגיע לפגישה בזמן ולבושים כיאות.
I expect everyone to show up for meetings on time and properly dressed.
אתה לא מצפה שהוא ייצא לקרב בגילו.
You cannot expect him to take the field at his age.
מה אתה מצפה למצוא כשתגיע לשם?
What do you expect to find when you get there?
אני מצפה שהוא יאשר תקציב למטרתך תוך חודש.
I expect him to approve a budget for your census within the month.
האם הנשיא מצפה שהמושל פשוט יתקפל?
Does the president expect the governor to just bow down?
אני מצפה שתגיעי בעוד רבע שעה.
I expect you there in 15 minutes, you hear?
איך הוא מצפה להביס את הסובייטים באפגניסטן בלי.
Well, how does he expect to defeat the Soviets in Afghanistan without...
אני מצפה מהאנשים שעובדים בשבילי להתמודד מול אתגרים.
I expect the people who work for me to rise to a challenge.
ג'נקינס, אתה מצפה ממני לנסוע לקוטב הצפוני?
Jenkins, do you expect me to drive to the North Pole?
ואני לא מצפה לראותך שוב הלילה.
And I don't expect to see you again tonight.
מה הוא מצפה להרוויח מסתם פגישה?
What does he expect to gain from such a meeting?
אני מצפה ממך לעדכון לפני שתעזוב לקולומביה.
I'll expect an update from you before you leave Colombia.
ועכשיו אני מצפה ממך לוודא שתשמרי עליה.
And now I expect you to make sure you keep it.
איך אתה מצפה ממני להגיע שבאמצעות ועדה?
How do you expect me to get that through a committee?
אם אתה מצפה שאבצע מעשי אלימות נגדם
If you expect me to commit violence against the Federation...
אתה מצפה להכריח את כל הממשלות בעולם?
Do you expect to force the governments of the whole world?
אני מצפה שתתן לי את המפתחות ואז
I expect you to hand over those keys and then...
בדיוק מה שאתה מצפה מאדם מהמעמד שלו.
Just what you'd expect from a man of his standing.
ואתה מצפה מאתנו להאמין שזה אלימות אקראית?
And you expect us to believe that it's random violence?
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 11882. מדויק: 11882. זמן שחלף: 500 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo