הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "מקובל" לאנגלית

acceptable
popular
accepted
standard
unorthodox
common
cool
customary
irregular
normal
appropriate
amenable
accept that
approve
okay with

הצעות

34
מר מגנוסן, אני מקובל עליך כמתווך?
Mr. Magnussen, am I acceptable to you as an intermediary?
יותר מקובל לשתות ולהקיא מאשר לראות משחק.
It's more acceptable to drink and puke than it is to watch a game.
הוא בטח ההומלס הכי מקובל על הפלנטה.
Apparently he was the most popular homeless man on the planet.
היית מקובל בבית הספר, דוקטור סקווירס?
Were you popular in high school, Dr. Squires?
ערך של תחום מקובל היה פגום ב - Active Directory. Exchange דוחה את התצורה.
An accepted domain entry was damaged in Active Directory. Exchange is rejecting the configuration.
הרווי, מה שלואיס רוצה זה להיות מקובל.
Harvey, what Louis wants is to be accepted.
ומתי נעשה מקובל שנשים לובשות מכנסיים.
And when did it become acceptable for ladies to wear trousers?
זה חלק מקובל לחלוטין בעשיית עסקים בתרבות היפנית?
It's all a perfectly acceptable part of doing business - in the Japanese culture.
זה מקובל לחלוטין בזירת המחקר, אפילו לפסיכולוג.
It's a completely acceptable arena of study, even for a psychologist.
אני שמחה שלימדת אותם שאין צורך להשתמש בסמים כדי להיות מקובל.
I'm glad you taught those kids they don't have to do drugs to be popular.
האם זה מקובל עליך מר שיקוסקי?
Is this acceptable to you, Mr. Shakusky?
אני מתכוון, לאבד שהרבה חיים הוא לא מקובל.
I mean, losing that much life is never acceptable.
בטח היית מקובל מאוד בביה"ס הקודם.
Probably really popular at your old school.
טוב לבנקאי ליש לי מישהו מקובל לאירועים חברתיים.
Good for a banker to have someone acceptable for social occasions.
אחוז כואב, אם זה מקובל.
A painful percentage, if that's acceptable.
איך זה מקובל אני להתרחק מזה?
How is it acceptable I walk away from this?
מקובל כל אחד יכול לעשות אני מדבר אתך על מהפכה.
Anyone can do acceptable, I'm talking to you about revolution.
הוא מקובל ומטופל על ידי כל אנשי העיר
He's accepted and cared for by the town.
זה באמת מקובל לנשק מישהו בנסיבות כאלה?
Is it ever really acceptable to kiss someone in those circumstances?
הממשלה לא הייתה מוכנה להציע כל דבר הייתי מחשיב מקובל.
The government hasn't been willing to offer anything I would consider acceptable.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 2045. מדויק: 2045. זמן שחלף: 87 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo