הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "מקום עבודה" לאנגלית

חפש את מקום עבודה ב: הגדרה מילים נרדפות
job
workplace
place of work
place of business
work space
place of employment
work environment
place to work
jobs
sweatshop
workspace
תמיד אוכל למצוא עוד מקום עבודה, אבל תראה אותנו.
I can always find another job, but look at us... doing this.
יותר מידי סיכון לכל התוכנית הפסיכיאטרית כנגד מקום עבודה של אדם אחד.
It's too much to risk the entire psychiatric program against one man's job.
בכל מקום עבודה יש את ההוא שחייב להתעלות על כולם בסיפורים שלו.
Every workplace has that guy who has to top everyone else's story.
"המשרד: מקום עבודה אמריקאי"
The Office, An American Workplace.
זה מקום עבודה שלי, בסדר?
This is my place of work, okay?
והרעיון שהיה להם היה להקים מקום עבודה שבו מהנדסים יכולים לחוש את העונג של חדשנות טכנולוגית להיות מודעים לשליחות שלהם לחברה ולעבוד לחפץ ליבם.
And the idea he had was to establish a place of work where engineers can feel the joy of technological innovation, be aware of their mission to society and work to their heart's content.
כאילו, בחייך זה לא מקום עבודה טיפוסי.
I mean, come on, this isn't like your typical workplace.
זו תוכנית קומדיה מופתית על מקום עבודה אמריקאי.
It is a quintessential American workplace comedy show.
המוטיב החוזר הוא תאורה טבעית מדהימה, שכמו שאנחנו יודעים, מאפיין כל מקום עבודה אמריקאי.
That theme is amazing natural lighting, which, as we all know, is the hallmark of every American workplace.
ומה שיצא לך מזה הוא שתזכה ללכת מכאן ולנסות למצוא עוד מקום עבודה בעיר הזאת.
And what you get out of it is the chance to walk away and try and get another job in this town.
אני לא יודע מה קורה בחיים האישיים שלך, אבל נראה שזה נכנס מקום עבודה.
I don't know what's going on in your personal life, but it seems to be entering the workplace.
הייתה הרבה לחץ מלדמיין כדי שזה מקום עבודה.
There was a lot of pressure from Visualize to make that place work.
אנחנו רוצים שהילדים האלה יחשבו שזה מקום עבודה מגניב.
We want these kids To think it's A cool place to work.
כולם, בואו נזכור שזה עדיין מקום עבודה.
Everyone, let's remember, this is still a workplace.
לא התקבלת לשום מקום עבודה אחר?
You couldn't get a job anywhere else?
למה לא לחפש מקום עבודה אחר?
Why not find another place to work?
זה לא נראה כמו מקום עבודה.
It doesn't really look like anybody's place of work.
זה מקום עבודה, לשמור אותו מקצועי
This is a workplace, keep it professional.
הם חושבים שאני מנהל איזה מקום עבודה נצלני.
They'll think I'm running some kind of sweatshop.
חשבתי שזה מקום עבודה, דוויט.
Thought it was a workspace, Dwight.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 194. מדויק: 194. זמן שחלף: 197 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo