הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "מקומיים" לאנגלית

חפש את מקומיים ב: הגדרה מילון מילים נרדפות
local domestic
native
indigenous
localized
out-of-towners
on-premises
locals
locally

הצעות

יבא משאבים מקומיים מפרוייקט זה ל - Project Server באמצעות אשף זה.
Import local resources from this project into Project Server using this wizard.
מספרי הטלפון בהזמנה יהיו מקומיים ביחס למיקום שנבחר.
The phone numbers in the invitation will be local to the selected location.
האם הסי איי אי מפעילה מבצעים מקומיים?
Was the CIA running domestic operations out of the Chicago site?
טופולוגיית ADAccess אינה כוללת שרתי קטלוג כלליים מקומיים
ADAccess topology doesn't include any local global catalog servers
הגדר אם ניתן לשמור ב - Project Web App פרוייקטי אב ופרוייקטים המכילים לוחות תאריכים בסיסיים מקומיים.
Define whether master projects and projects containing local base calendars can be saved to Project Web App.
והם מספקים המון הכנסה לאנשים מקומיים.
and they provide a lot of income for local people.
קו המדפסות המלא של Dell זמין ישירות דרך Dell או שותפי ערוץ מקומיים ייעודיים.
Dell's full lineup of printers is available directly through Dell or designated local channel partners.
Dell יכולה להציע מגוון רחב של שירותים שיתאימו לך ולעסק, דרך שותפים עסקיים מקומיים.
Dell can offer, via Local Partners, a wide range of Services to suit you and your business.
לא ניתן להצהיר על משתנים מקומיים בתוך פעולות שירות של מבנים כ - 'Static'.
Local variables within methods of structures cannot be declared 'Static'.
כמה בחורים רעים מקומיים קפצו עליי.
A few of the local bad guys... they jumped me.
אני מציעה לבחור בעסקים מקומיים שאנחנו מקושרים אליהם.
I am proposing to select local businesses that we do some networking.
ארגנו צוות של סוכנים מקומיים לתפוס אותו.
We've ordered a team of local agents to surveil him.
סוכנים מקומיים מודיעים לקרובי המשפחה ברגעים אלה.
Next of kin is being notified by local agents as we speak.
אתה יודע איך להדליק פועלים מקומיים -?
You know how a trigger local works? - No. How?
העברנו תמונות של המרתף לקבלנים מקומיים והם אמרו
We passed out photos of the basement to some local contractors.
פקידים מקומיים מאמינים שכולם התנהגו רע השנה.
Local officials are going with the theory that everyone was bad this year.
כשחזרתי, שהבאתי איתי חבורה של פועלים מקומיים.
When I returned, I brought with me a gang of local labourers.
או שהוא עובד זמני בלי קשרים מקומיים.
Or he could be a seasonal worker with no local connections.
הבלשית דאן כבר חוקרת קשרים בין הכנסייה לסוחרים מקומיים.
Detective Dunn's already investigating ties between the church and local dealers, so...
אבל אני שמחה שאתה תומך בעסקים מקומיים.
But I'm glad that you're supporting a local business.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 1397. מדויק: 1397. זמן שחלף: 120 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo