הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "מקיף" לאנגלית

ראה גם: חיפוש מקיף
חפש את מקיף ב: הגדרה הטיות מילים נרדפות
comprehensive
extensive
end-to-end
surround
circumnavigate
circling surrounding
orbits
orbiting
encompasses
encircles
encompass
thorough

הצעות

Vostro 1510 הרב-תכליתי כולל היצע מקיף של שירותי תמיכה ותכונות לעסקים קטנים.
The all-purpose Vostro 1510 includes a comprehensive portfolio of small business support services and features.
אין דבר כזה ספר לימוד מקיף.
There is no such a thing as a comprehensive textbook.
עשיתי מחקר מקיף על ירך פיטרסון.
I did extensive research on the Peterson hip.
הוא עשה מחקר מקיף על הפשעים והביא אותנו לאחד המקומות שבהם
He's done extensive research on the crimes and brought us to one of the locations where
על-ידי הקצאת משאבים נוספים של ESX Server וביצועי מערך כדי לתמוך ביישום בעל העדיפות הגבוהה ביותר, ניתן להשיג שירות מקיף.
By allocating more ESX Server resources and array performance to support the highest priority application, an end-to-end service level is achieved.
שירותי ניהול הפריסה של Dell נועדו ללקוחות הזקוקים לפתרון פריסה מקיף מקצה לקצה.
Dell Managed Deployment Services are for customers who need a complete, end-to-end deployment solution.
Dell מספקת מגוון מקיף של מחשבי מחברת.
Dell offers a comprehensive range of laptops.
צוות מנצח, הדור החדש של חומרת PowerEdge של Dell ביחד עם שירותי הפריסה והשירותים התפעוליים שלנו מציעים לך פתרון שרת מקיף.
A winning team, Dell's new generation PowerEdge hardware together with our deployment and operational services offer you a comprehensive server solution.
משולבות - משלימות את רכיבי ניהול צריכת החשמל האחרים של Dell כדי לספק פתרון מקיף.
Integrated - Compliments the other Dell power management components to provide a comprehensive solution.
תוכנית DCSE היא קורס הדרכה טכנית מקיף המיועד עבור טכנאים שמתקינים מוצרים של Dell ומספקים עבורם שירות.
The DCSE programme is a comprehensive technical training course designed for technicians who install and service Dell products.
אני הולך להזמין מבחן מקיף נוסף:
I'M GOING TO ORDER A MORE COMPREHENSIVE TEST:
דגם Latitude ST גם תומך בכל הכלים שלקוחותיך העסקיים ירצו להשתמש בהם, ובכללם מגוון מקיף של ציוד היקפי ומחברים.
The Latitude ST also supports all the tools your business customers will want to use, including a comprehensive choice of peripherals and connectors.
קו מוצרים מקיף, הנבדל מאחרים במרחב ובגמישות שלו
A comprehensive product line, distinguished in its breadth and flexibility
וכדי לסייע ללקוחותיך להפיק את המרב מהעניין, Dell מציעה בנוסף פלטפורמות רבות של אחסון משותף, לצורך ניהול עומס עבודה מקיף, זמינות גבוהה ושחזור לאחר אסון.
And to help your customers really make the most of it, Dell also offers multiple shared storage platforms for comprehensive workload management, high availability, and disaster recovery.
יחד, אפשרויות אלה מספקות פתרון מקיף שיכול לסייע לחזק ולפשט את האבטחה.
Together, these options provide a comprehensive solution that can help to strengthen and simplify security.
פתרון מקיף של שיחות ועידה בווידאו; מחשב המחברת Vostro 1015
Comprehensive Videoconferencing Solution; Vostro 1015 Laptop
היום סג"מ קים ואני נבצע אבחון מקיף למערך חיישני הירכתיים.
Today Ensign Kim and I will conduct a comprehensive diagnostic of the aft sensor array.
הפעלתי פענוח מקיף, שאמור לעשות את העבודה.
I rigged a comprehensive decrypt that should do the trick.
ואם, תרצה ייעוץ מקצועי מקיף יותר
Now if you want A more comprehensive career consultation,
עברת מספר ניתוחים בילית שבועות בחדר פרטי בבי"ח, שיקום מקיף.
You had several surgeries, spent weeks in a private hospital room, extensive rehabilitation.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 711. מדויק: 711. זמן שחלף: 128 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo