הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "מראה" לאנגלית

חפש את מראה ב: הגדרה הטיות מילים נרדפות

הצעות

היא רוצה מאיתנו לבנות שער מתוך מראה.
She wants us to build a gateway out of a mirror.
זאת יכולה להיות התחלה של שדה מראה מגנטי.
You know, this could be the outline for a magnetic mirror field.
מראה הסמל משתנה מעט, בהתאם למצב היישום.
The icon changes appearance slightly, depending on the status of the application.
אפשרויות מראה אלה מוצגות גם במסמך InDesign אם תבחר 'תצוגה' > 'הצג היפר-קישורים'.
These appearance options are also displayed in the InDesign document if you choose View > Show Hyperlinks.
תפסתי מראה של מצעד בדרכי הביתה.
I caught sight of a parade on my way home.
האם שכחת את מראה האומללים המסכנים שיצאו מהיער?
Have you forgotten the sight of those poor wretches coming out of the woods?
ב - Reader, ניתן להקל על הקריאות של סימניות באמצעות שינוי מראה המלל בסימנייה.
In Reader, you can make bookmarks easier to read by changing their text appearance.
נראה שאת יכולה לקבל מראה של אישה.
Seems like only you can have the appearance of a woman.
ערפדים תפסו ברבעון הם להיהרג על מראה.
Vampires caught in the quarter Are to be killed on sight.
אז מראה שבורה באמת מביאה מזל רע.
Well, I guess a broken mirror does bring bad luck.
שזה כמו מראה שנמצאת מאחורי הרשתית.
Which is kind of like a mirror that lies behind the retina.
צור וערוך מסמכים בעלי מראה מקצועי כגון מכתבים, עבודות, דוחות וחוברות באמצעות Microsoft Office Word.
Create and edit professional-looking documents such as letters, papers, reports, and booklets by using Microsoft Office Word.
החלון האחרון מראה שרישום הנרשם אצל הרשם הושלם.
The last window shows that the enrollee registration with the registrar is complete.
והוא מראה את הפעם הראשונה בה הושתל איבר
And it shows the first time an organ was ever transplanted.
צבע האורות מראה איזה צליל אני מנגן.
The color of the lights indicates which sound I am playing.
תן למשרד מראה מהודר עם משפחת המחשבים השולחניים רבי העוצמה מסדרת OptiPlex.
Give your office a smart identity with the powerful OptiPlex desktop family.
לדוגמה, התקרבות להגדלת התצוגה בעמוד אינה משנה את מראה הכתבה ב - InDesign או בהדפסה.
For example, zooming in to enlarge your view of the page doesn't change the way the story appears in InDesign or when printed.
כל זה מראה שיש תוכנות מולקולריות בבסיס הביולוגיה.
So now, all of this indicates that there are molecular programs underlying biology,
פרוס את הביצועים הנדרשים לך וקבל מראה אחיד למשרד על ידי הוספת מחשבים שולחניים אחרים ממשפחת OptiPlex, בעלי חזות זהה.
Deploy the performance you need and get a consistent look for your office by adding other desktops from the OptiPlex family, which all have the same visual identity.
זה מראה את פוטנציאל הרוח בכל ארה"ב
This one shows the wind potential all around the United States.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 10490. מדויק: 10490. זמן שחלף: 108 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo