הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "מראיינים" לאנגלית

כלומר, איך בכלל מראיינים אופה?
I mean, how do you even interview a baker?
והרוצח הוא בד"כ בין האנשים הראשונים שאנו מראיינים.
And the killer is usually among the people we first interview.
אני רוצה לשנות מייסודה את הדרך בה אנו מראיינים מועמדים לנשיאות.
I want to fundamentally change the way we interview presidential candidates for their job.
אתה יודע שאנחנו מוצאים אנשים, אנחנו מראיינים אותם.
You know we find folks, we interview 'em.
זה אותו הדבר בכל פעם שהם מראיינים אדם שחור בטלוויזיה.
Y you know, it's the same thing every time they interview a black person on TV.
ראשפילד אמרה שהם רק מראיינים אנשים שהם רציניים לגביהם.
Mrs. Rushfield said they only interview people that they're serious about.
שומע את זה בחדשות, כאשר הם מראיינים את השכנים
I mean, you always hear it on the news when they interview the neighbors
אנחנו יכולים לאכול לפני שאנחנו מראיינים אותו?
Can we eat before we interview him?
ככתבים, אנו חוקרים, אנו מראיינים,
As reporters, we research, we interview.
אז אתה לא יהיה אכפת אם אנו מראיינים לכל ילד וילד שהיה בטיפול שלך.
Then you won't mind if we interview every single kid who was in your care.
אנחנו מראיינים אותם...
We... We interview them.
איך מראיינים מישהו כזה?
How do you interview someone like that?
אנחנו מראיינים אותם...
We interview them.
מה שניכם עושים כאן אנחנו מראיינים עדה?
What are you two doing here? - We're interviewing a witness.
הזדמנות אמיתית להתקבל לעבודה כשהם מראיינים אותך?
A real chance to get a job when they're interviewing you?
אנחנו ממש מראיינים אנשים ברחובות במקומות בהם הם מסתובבים וצורכים סמים
We're actually interviewing people on the street, in the places where they're hanging out and taking drugs.
את מי אתם מראיינים קודם תשובה הגיונית: עדים ראשוניים.
Who do you want to interview first? Sensible answer: prime witnesses.
כמה אנשים את חושבת שהם מראיינים?
How many do you reckon they're seeing?
ישבתי פה בשעה האחרונה תוהה איך זה שאתם מראיינים אותי.
I've been sitting here for the last hour wondering how is it you guys are interviewing me.
אמא, אנחנו לא מראיינים את בראיין למשרה.
Ma, we're not interviewing Brian for a job.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 130. מדויק: 130. זמן שחלף: 105 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo