הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
ראה גם: לא מרוצה
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "מרוצה" לאנגלית

pleased
satisfied
happy with
content
glad
dissatisfied with
delighted
contented
gratified
chuffed
discontented
pretty
please
thrilled with
approve

הצעות

אני חושב שאתה יהיה מרוצה עם ההתקדמות שעשינו.
I think you'll be pleased with the progress we've made.
האדון יהיה מאוד מרוצה שמצאנו אותם.
The master will be most pleased we have found them.
אם אינך מרוצה מתשובתנו, פנה אל TRUSTe.
If you are not satisfied with our response, please contact TRUSTe.
אם אינך מרוצה מתשובתנו לבעיותיך הקשורות לפרטיות, נא פנה אל TRUSTe.
If you are not satisfied with our response to your privacy-related concerns, please contact TRUSTe.
איפשהו באמצע, אני אהיה מרוצה.
Somewhere in the middle, I'd be happy with.
אתה מרוצה מתוצאות הבחירות, קייל?
You happy with the election results last night, Kyle?
אם אינך מרוצה, החזר את מוצר Vostro שברשותך בתוך 30 יום.
If you are not satisfied, return your Vostro within 30 days.
אני משוכנע שתהיה מאוד מרוצה מתכניותינו.
I'm sure you'll be very pleased with our plans.
אתה מרוצה עם תחתונים תרמיים וכוס התה.
You are satisfied with thermal underwear and a cup of tea.
המשטרה היתה מרוצה וויתרתי על הניסיון לשכנע אותם.
The Department was satisfied, and I gave up trying to convince them.
כאשר אתה מרוצה שאנחנו לבד, נדבר.
When you are satisfied we're alone, we'll talk.
אני מאוד מרוצה שאתם מתעניינים בהנדסה גנטית.
I'm so pleased that you're interested in genetic engineering.
אני שמח שאתה מרוצה, מר טאונסנד
I'm so glad you're pleased, Mr. Townsend.
הגברים והנשים נראה מרוצה מאוד מהביצועים שלי.
The men and women have seemed very pleased with my performance.
אני מקווה שאתה מרוצה שהעם משופר אתם מחפשים
So, I hope you're satisfied that the enhanced people you're searching for
ג"ט עבודה לעשות והלוואי שכולם היו מרוצה.
There is a job to do and I want everyone to be satisfied.
אתה מרוצה מדרך החיים שלך שהתבררו?
You're happy with the way your life's turned out?
אני מאד מרוצה שלקחת את הפסנתר?
I'm very pleased you've taken up the piano.
אני מרוצה מאוד מהחברים החדשים השנה.
I'm really happy with the new members this year.
אני מרוצה מאוד מהחיים שלי וכל זה.
I am deeply satisfied with my life and everything in it.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 4557. מדויק: 4557. זמן שחלף: 91 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo