הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "מרחץ דמים" לאנגלית

חפש את מרחץ דמים ב: הגדרה מילים נרדפות
bloodbath
blood bath
carnage
slaughter
נראה לך ששיקגו רוצים עוד מרחץ דמים?
You think Chicago wants another bloodbath on their hands?
ככל הנראה, לא היה איזה מרחץ דמים.
Apparently, there was some kind of bloodbath.
הוא רוצה למנוע מרחץ דמים חדש, בכל מחיר.
He wants to avoid another blood bath, at any cost.
הסיבה היחידה שאין מרחץ דמים כרגע היא שהקאהילים לא קנו את הסיפור.
The only reason there isn't a blood bath right now is because the Cahills didn't buy your story.
זה שתי ציפורים, מרחץ דמים אחד.
It's two birds, one bloodbath.
זה היה סוג של מרחץ דמים שונה.
It was a different kind of bloodbath.
מישהו יכול לקבל בבקשה כמה חיילים לפני מרחץ דמים זה מתחיל?
Can somebody please get me some troops before this bloodbath begins?
אני יודע, אבל מה אפשר לעשות - תראה, ייתכן שיהיה כאן מרחץ דמים.
I know, but what can we do? Look, there could be a bloodbath here.
תראי, מחנה מרחץ דמים הוא כמו הסבא של כל סרטי סלאשר המחנאות, בסדר.
Look, Camp Bloodbath is like the granddaddy of all campsite slasher films, okay.
ח'ברה, הסרט הזה הוא שלוש שעות של מרחץ דמים אפי.
Guys, this movie is a three-hour epic bloodbath.
יהיה שם מרחץ דמים פשוט תהיה מוכן ליציאה.
It's going to be a bloodbath in there.
אני מקווה שמכנסיו ייתקעו ויתרחש מרחץ דמים
I hope his pants get caught and a bloodbath ensues.
גבירותיי ורבותיי מרחץ דמים עומד להתרחש.
Ladies and gentlemen, we have a bloodbath about to take place.
זה היה מרחץ דמים ודי ניצחנו.
It was the bloodbath, and we sort of won.
זה מרחץ דמים, הוד מלכותך.
It's a bloodbath, Your Majesty.
בלילה שכזה שבתי הביתה מציד ומצאתי מרחץ דמים.
On a night just like this I returned home from a hunt to find a bloodbath.
לכן עלינו להקדים אותו על מנת למנוע מרחץ דמים נוסף.
Which is why we need to get ahead of him in order to prevent more bloodshed.
לא, זה יהיה מרחץ דמים.
No, that would be a bloodbath.
אבל הסיפור של העיתונות היה מרחץ דמים.
But the story the press got was a bloodbath - multiple shots fired.
קבלנו מרחץ דמים גדולים כעשרים קילומטרים צפונה מכאן.
We got a major bloodbath about twenty miles north of here.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 201. מדויק: 201. זמן שחלף: 120 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo