הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "מרים" לאנגלית

ראה גם: מרים ידיים
חפש את מרים ב: הגדרה הטיות מילים נרדפות

הצעות

כשאני מרים את הערימה, אני מציץ.
When I lift the heap, I peek.
איך אתה מרים את פחי האשפה בליעמודשדרה?
So, how do you lift those garbage cans without a spine?
אני מרים כוסית לוויליאם ולמשפחתו החדשה.
I raise my glass to William and his new family.
אתה מתכוון ראיתי אותו מרים את רגליו?
You mean did I see him raise his foot?
זה הזמן, שאתה מרים את השקית
That's where you pick up the bag.
אתה מרים כמה מהלכים שבכלא מרוקאי?
You pick up some moves in that Moroccan jail?
לשבח, אני מרים את ידיי לך
Praise, I lift my hands to Thee
לפחות לא אני מרים את הגנב.
At least I didn't raise a thief.
מישהו רוצה פיקאסו הוא מרים אותו בשבילו.
Someone wants a Picasso, he boosts it for 'em.
אני מרים אותו ומתקשר ומוצא אנשים.
I pick it up and dial the number and find people.
בינתיים אני רק מרים את קצה הווילון.
For now, I am merely lifting the edge of the curtain.
היית יפה וטהורה כמו מרים הבתולה.
You were as beautiful and pure as the Virgin Mary.
מרים ואני אוהבים להקשיב לתקליטים שלך על הדשא
Miriam and I just love listening to your records out on that lawn.
בלבואה מרים את הרוסי ומטיח אותו ברצפה כמו מתאבק.
Balboa picking up the Russian and throws him to the ground like a wrestler.
זה מרים אותנו כשאנחנו נופלים זה מסובב את עולמנו
It picks us up when we fall down It turns our world around
אני מרים אותו מחייג ומוצא אנשים.
I pick it up and dial the number and find people.
"אני מרים אגרוף לשמים ומתפלל שנמשיך לחזק
I hold my fist to the sky And pray we keep building up
לאויבים מרים לא נותנים את המנורה שלי.
With bitter enemies, we don't give them my lamp.
מרים המגדלית שלחה לה איגרת מוזהבת.
Mary Magdalene sent her a letter, illuminated in gold.
"מה הוא מרים ניירות טואלט"
"What's he doing cleaning up toilet paper?"
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 2295. מדויק: 2295. זמן שחלף: 310 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo