הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "מרכז העיר" לאנגלית

חפש את מרכז העיר ב: הגדרה מילים נרדפות
downtown
midtown
city center
center of town
city centre
town center
inner city
center of the city
middle of the city
middle of town
Central City
איך היית רוצה לקחת מרכז העיר נסיעה?
How would you like to take a ride downtown?
זה מרכז העיר לוס אנג'לס שקורה.
It's downtown L.A. that happens.
נוצר מגע, מרכז העיר מדרום לכנסיה.
We're in contact, midtown, south of the church.
האות שלה מנתר על כל מרכז העיר.
Her signal's bouncing all over Midtown.
השריף חשב שהם לו כלול באזור מרכז העיר.
The sheriff s department thought they had him contained in a downtown area.
אני חייב להיות מרכז העיר תוך 45 דקות.
I've got to be downtown in 45 minutes.
ועוד, אנחנו עכשיו ליד מרכז העיר.
Plus, we're now here near downtown.
התכוונו לטוס מעל מרכז העיר ולפוצץ אותה.
We were going to fly over downtown and detonate it.
נראה שהוא משתלט על מרכז העיר.
Looks like he's making a move downtown.
הנה המספר של מרכז העיר למשרדנו.
Here's the number of our office downtown.
עדי הבחין הדבר הזה ניסה להניח איזשהו מרכז העיר פצצה.
Witnesses spotted this thing trying to plant some kind of bomb downtown.
וזה השוק האסיאתי הראשי של מרכז העיר בסידני.
And this is the main Asian market in downtown Sydney.
עבד כמתווך מבוסס מתוך מרכז העיר.
Worked as a realtor based out of downtown.
בכביש 101 עד מרכז העיר לוס-אנג'לס אין פקקים...
On the 101 through downtown L.A., no delays...
הוא אוהב להישאר במלונות, מרכז העיר מלונות מקושטים.
He likes to stay in hotels, fancy hotels downtown.
ואז זה מרכז העיר שם נמצאים הבנקאים.
Then you got downtown, where the bankers are.
אני שומע אותך בנים העוסקים במעט מפגש מרכז העיר הבוקר.
I hear you boys engaged in a little tryst downtown this morning.
אנחנו רק יצאנו לסיור נקניקייה של מרכז העיר.
We just went on a hotdog tour of downtown.
משהו כמו 12 גושים ריבועיים ישר לתוך מרכז העיר.
About 12 square blocks, straight into downtown.
מרכז העיר הוא האזור השווה בימים אלו
Downtown is supposed to be blowing up right now.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 358. מדויק: 358. זמן שחלף: 154 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo