הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "מרץ" לאנגלית

חפש את מרץ ב: הגדרה מילים נרדפות
march
energy
pep
spirit
vigor
vigour
verve
energized
Murch
Mertz
peppy
uppers
speed
boost

הצעות

פנה אל Dell לקבלת פרטים נוספים. מרץ 2008.
For more information contact Dell March 2008.
תמונת החתונה - מרץ 97', וושינגטון
The wedding photograph - March '97, D.C.
אני מצטער, אין לי מרץ לזה
I'm sorry. I haven't got the energy.
לקח לי כפליים מרץ בשביל להגיע רק לחצי התוצאה.
Took me twice as much energy for half the result.
בזמן שאתה היתה במכללה הולך למפגן מרץ.
While you've been off to college going to pep rallies.
ליסה ואני נשארנו ונתנו לה שיחת מרץ.
Lisa and I stayed over and gave her a little pep talk.
תחילת מרץ, והים עדיין מכוסה בקרח...
it's early March, and the sea is still covered with ice...
במהלך חודש מרץ הימים התחממו מספיק כדי לגרום שינוי קסום.
During March, the seas had warmed enough to trigger a magical transformation.
אז קודם הוא היה בלי מרץ?
So, before, that was him without energy?
הילד שלנו ייוולד בחודש מרץ בנובה סקוטיה.
Our baby will be born in March in Nova Scotia.
מסרי לברני הזקן שאני רוצה לחזור עד מרץ
Tell old Bernay I want to settle up by March.
הומר ווילס, נולד בפורטלנד, מיין, מרץ 21915
Homer Wells, born Portland, Maine, March 2, 1915.
זו החתונה השלישית השנה, ועדיין לא מרץ.
Hester: It's the third wedding this year and it's not even march!
בחודש מרץ אני אגור עם שמידט עשר שנים
In March, I will have been living with Schmidt for ten years.
מכיוון שעכשיו פברואר עכשיו, אנחנו מקבלים הזמנות לחודש מרץ.
Since it's February now, we're taking reservations for March.
הוא היה שם בין מרץ לספטמבר 1966.
He was there between March, 1966, and September.
קורט היה מלא מרץ, תמיד עסוק.
Kurt, he was full of energy, always busy.
איירין מרץ" "דרך ריבר 478
"Irene March, 478 River Road."
אתה צריך להשקיע יותר מרץ במערכת יחסים שלנו.
You Need To Put More Energy In Our Relationship.
אך העיקר הוא שמתחילים להקליט בסוף מרץ.
But the point is, we start taping at the end of March.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 807. מדויק: 807. זמן שחלף: 93 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo