הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "מרצה" לאנגלית

ראה גם: מרצה אורח
חפש את מרצה ב: הגדרה הטיות מילים נרדפות
professor
lecturer
docent
lecture
please
serving lecturing
humoring
lectured
satisfy
doing
teach
teacher

הצעות

איך סופר אמריקאי וגם מרצה הגיעו לפה?
How can an American writer and professor end up here?
מרצה הספרות שלי באוניברסיטת קורנל השווה אותי להמינגווי.
My lit professor at Cornell compared me to Hemingway.
מחבר שפורסם, מרצה, רשות ובראשונה על תרבות החירשת בארץ.
Published author, lecturer, foremost authority on deaf culture in the country.
אני מתכבד להציג את מרצה האורח שלנו להיום.
I'm very honored to introduce our guest lecturer today.
אז, האם אתה מרצה האורח?
So, are you the guest lecturer?
טוב, קליעה אחרונה, מרצה.
All right, last shot, professor.
הוא הוצג כשהלכתי לראות אותו מרצה.
It was on display when I went to see him lecture.
לחטוף מכות בכל פעם מרצה אחרת?
Getting slammed into every other day by a base runner?
אכין ארוחות ערב בלילות שאמכם מרצה.
I will make dinner on the nights your mother lectures.
ראיתי אותו מרצה במוזיאון הבריטי להיסטוריה של הטבע.
I saw him give a lecture at the British Museum of Natural History.
כפי שציינתי קודם, הוא מרצה בייל.
As I mentioned earlier, he's a Professor at Yale.
קל לתייג מרצה לספרות בגיל העמידה בתור סוטה
It's facile to dismiss A middle-aged literature professor as a deviant
אני מרצה ערום ואני מהדהד הצלחה.
I'm giving a lecture naked, and I'm a resounding success.
יכולתי לחיות עם מרצה, לאנגלית ימה"ב, למשל
I could have lived with a professor of Middle English, for example.
הוא מרצה מאסר-עולם בכלא של מדינת נאוודה.
He's doing a life term in the nevada state prison.
אנשים רבים כדי לשמוע אותי מרצה.
I mean, people are fighting to hear me lecture.
המנתח הפלסטי המסומם והשקרן מרצה לי על קארמה
Let the lying, cokehead plastic surgeon lecture me on karma.
ד"ר טנג, מרצה לביולוגיה מולקולרית באוניברסיטת מטרופוליס.
Dr. Teng is a professor of molecular biology at Metropolis University.
אתה מרצה עכשיו בסטנפורד, ראש גדול?
You're a professor at Stanford now, Big Head?
לא סיפרת לי שניהלת רומן עם מרצה נשוי.
Like you didn't tell me about having an affair with a married professor.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 816. מדויק: 816. זמן שחלף: 102 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo