הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "משאבי אנוש" לאנגלית

חפש את משאבי אנוש ב: הגדרה מילים נרדפות
HR
human resources
human resource
personnel
H.R
בגלל שהם רוצים שאני אשלח משאבי אנוש הודעה.
'Cause they want me to send HR a message.
משאבי אנוש לא מוצאים לך מפקח חדש.
Hr can't find you a new supervisor.
נהגתי לנהל משאבי אנוש בערב הקיץ.
I used to run human resources for Summer's Eve.
משאבי אנוש שלחו אותה כמועמדת לתפקיד העוזרת החדשה.
Well, Human Resources sent her up about the new assistant job.
רשומות אלו היו טפסים של משאבי אנוש.
These records were human resource forms.
המחלקה מתפקדת כמו מנוע משאבי אנוש ענק שהוא מושא קנאתם של כמה מהתאגידים המצליחים ביותר.
The department functions like a giant human resource engine that would be the envy of even some of the most successful corporations.
לדוגמה, מחבר של מסמך מדיניות העסקה עשוי להיות מחלקת משאבי אנוש.
For example, the author of a hiring policy document might be the Human Resources department.
דיברתי עם משאבי אנוש לפני שבוע בקשר לרשימה הזו.
I spoke to human resources a week ago about that list.
ראשונה, ראש משאבי אנוש ג'ודית קולינס!
First up, head of human resources, judith collins!
הם הדרך הטובה ביותר לניהול משאבי אנוש.
are the best way to manage human resources.
דיברתי עם משאבי אנוש והשגתי עבורך ארבעה שבועות חופשה בתשלום.
I talked to HR and got you four weeks of paid leave.
יש סיכוי כאן שארגון משאבי אנוש יכולים להיות מעורב.
There is a chance here that the organization HR could be involved.
משאבי אנוש אמרו שיש בעיה עם ויזת העבודה שלי?
Human resources said there's a problem with my work visa?
אני עובד עבור משאבי אנוש בחברת טלפון.
I work for Human Resources at the phone company.
היו לי בעיות משלי עם משאבי אנוש.
You know, I've had my own problems with human resources.
גארי משאבי אנוש נתן לי אותו.
Gary in Human Resources gave it to me.
זו לא אמורה להיות בעיה של מחלקת משאבי אנוש?
Shouldn't that be a Bureau of Human Resources problem?
איפה מחלקת משאבי אנוש כשצריכים אותה?
Where's HR when you need them?
משאבי אנוש קיבל מכתב ממס הכנסה.
Human Resources got a letter from the IRS.
נצטרך לחפש את מחלקת משאבי אנוש.
We'll have to look for the HR department.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 307. מדויק: 307. זמן שחלף: 104 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo