הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "משגרים" לאנגלית

launch
they're launching
you're launching
launcher
than live
transporter
beaming
janitors
launched
firing
אבל אנחנו כל הזמן משגרים סוללות פלוטוניום.
But we launch plutonium batteries all the time.
לאחר שהוא ינטרל את האיום אנחנו משגרים נורים ירוקים.
When he neutralizes the launch green flares and we wait for the cavalry.
אז אנחנו שותים את זה ואז משגרים אותו.
So we drink it and then launch it.
כדי לכוון מוט ליעד שלו, אנחנו לא משגרים או יורים אותו.
Now, to direct a rod to its target, we don't launch it or fire it.
אני סבור שהם מנסים, להסיח את דעתנו, קומנדר בשעה שהם משגרים את המעבורת החדשה שלהם.
I believe they're attempting to distract us, Commander, while they launch their new shuttlecraft.
אנחנו משגרים בשישה פעמונים
We launch at six bells.
הטרוריסטים האלה משגרים את ההתקפות!
Those terrorists launch the attacks!
הם משגרים את הסירות המתנפחות שלהם
They launch their inflatable boats.
אתה לא רוצה להגיע רימון או משגרים רקטות?
You don't want to get a grenade or a rocket launcher?
זו הבטן שלי מקרקרת הם בטח משגרים איזה.
Is that my tummy rumbling? They must be firing that circus cannon again.
משגרים אותו בחזרה אלי הלופר שלהם.
They zap him back to me, their looper.
שני משגרים צריכים להיות על קו בעוד כמה שעות
Both launchers should be online in a few hours.
ולמה לדעתכם הם משגרים את הדבר הזה?
And why do you think they're launching that thing?
אנחנו משגרים את הראפטור יחד עם הוייפרים.
We'll be launching the Raptor along with the Vipers.
אנטרפרייז והורנט משגרים כל מטוס שמיש שיש להם.
Enterprise and Hornet are launching every aircraft they've got.
אדוני הנשיא, אנחנו משגרים, קדימה.
Mr. President, we're launched, go.
זה יותר אנשים משגרים שם עכשיו.
That's more people than live there now.
הם משגרים את גל הספינות הראשון.
They're launching the first wave of ships.
הספינה מצוידת עם 14 משגרים לטווח רחוק.
This ship is equipped with 14 long-range transporters.
אנו לא משגרים מנוע רקטי עד למאדים.
We don't fire a rocket motor all the way to Mars.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 115. מדויק: 115. זמן שחלף: 188 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo