הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "משגר טילים" לאנגלית

rocket launcher
missile launcher
rocket ship
זהו משגר טילים מונחה-חום קרקע-אוויר מסוריה.
That is a heat-seeking ground-to-air rocket launcher from Syria.
אתה חושב שתוכל להכין לי איזה "משגר טילים" עם סוכריות, בבקשה?
You think you can make me a rocket launcher with jimmies, please?
הפריסה של סין כי משגר טילים באלימות מערערת את הסטטוס קוו.
China's deployment of that missile launcher violently upsets the status quo.
גם אם אנחנו מקבלים דרך כולם, אנחנו יכולים לא רק לגנוב משגר טילים כולה.
Even if we get through all of them, we can't just steal a whole missile launcher.
[משגר טילים] [צעקות]
[rocket launcher] [shouting]
שימוש במשגר טילים בשביל לפרוץ לחנות משכונות?
Using a missile launcher to bust into a pawn shop?
מה זה משגר טילים?
What's that? -Rocket launcher.
תשתמש במשגר טילים שלך!
Use your rocket launcher!
בעלות השחר מחר הצי משגר טילים מונחים.
At 0 dawn hundred tomorrow the Navy is launching some precision guided whoopass.
אני לא יודע איך לתכנת מחדש משגר טילים!
I don't know how to reprogram a missile launcher!
מראה שני מוג'הידין מתלמדים נאבקים עם משגר טילים.
Appears to show two trainee Mujahideens struggling with a rocket launcher.
משגר טילים, להביור, נשק אוטומטי ומספיק תחמושת לנהל מלחמה קטנה
RPG's, flame throwers, automatic weapons and enough ammunition to run a small war.
לאחד מהם אפילו היה משגר טילים, ראית?
One of them even had a rocket launcher, did you see?
ילדה, את יודעת שאני רוצה אותך" יש לי משגר טילים
Girl, you know I want you I got a rocket launcher
אה, יש חיילים באי בשנה שעברה, והיה להם משגר טילים.
Soldiers on the island last year had a missile launcher.
בגלל שבשבילי, לתקן משהו לא אומר לירות במישהו עם משגר טילים, ואני מבקשת לציין שרוב הצרות הנוכחיות שלך הן תוצאה ישירה של סוג כזה של בחירה באלימות,
Because, for me, fixing something does not mean shooting someone with a rocket launcher, to which I would like to point out that much of your present trouble is a direct result of this kind of violent choice,
הדלתות יעמדו בפני משגר טילים
Those doors are designed to withstand a rocket launcher.
איך מאבדים משגר טילים
How do you lose a rocket launcher?
זה משגר טילים?
Is this a rocket ship? - What?
זה משגר טילים אני מקווה.
Is this a rocket ship? I hope so.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 34. מדויק: 34. זמן שחלף: 68 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo