הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "משהו לא טוב" לאנגלית

חפש את משהו לא טוב ב: הגדרה מילים נרדפות
something wrong
something's wrong
something bad

הצעות

אמרתי משהו לא טוב, נכון?
I said something wrong, didn't I?
חייב להיות משהו לא טוב במצלמות.
Must be something wrong with the cameras.
שבחור בוחר בחורה במקום החברים שלו משהו לא טוב.
When a guy picks a chick over his buddies, something's wrong.
משהו לא טוב במחשב שלי תוכל לבדוק זאת?
Something's wrong with my computer.
אולי יש משהו לא טוב בדרך שהם פעלו.
ALAN: Well, maybe there's something wrong with the way they function.
יש משהו לא טוב בילד הזה, בסדר?
There's something wrong with that boy, okay?
אז, היה משהו לא טוב עם התוכניות של האסדה.
So, there was something wrong with the rig's plans.
האם יש משהו לא טוב בקלף הזה!
Is there something wrong with this card?
אני חושב שיש באמת משהו לא טוב עם בלוטת הערמונית שלי.
I think there may actually be something wrong with my prostate.
היא בטח אכלה משהו לא טוב.
She must have eaten something wrong.
אתה רוצה לעשות משהו לא טוב.
You want to do something wrong.
יש משהו לא טוב בעיירה הקטנה שלנו ויש לזה שם.
There's something wrong in our little town, and it has a name.
האם משהו לא טוב עם השעורה?
ls something wrong with the barley?
אם עשית היה חייב להיות משהו לא טוב בחזית הרכב שלך.
If you did, there'd be something wrong with the front of your car.
משהו לא טוב עם המשקל שלך, בחור.
Something's wrong with your scale, bud.
ואם הם ימצאו משהו לא טוב אצלי?
And if they find something wrong with me?
אנחנו כנראה עושים משהו לא טוב!.
We must be doing something wrong!
קורה משהו לא טוב, עם היכולת שלי או איך שלא תקרא לזה.
There's something wrong with my ability, or whatever you call it.
ועשיתי דברים טובים, ברור, אבל בשנה השנייה שלי במשטרה עשיתי משהו לא טוב.
And I did some good, sure, but in my second year on the force, I did something wrong.
לא, לך יש משהו לא טוב בראש!
No, you got something wrong with your head!
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 201. מדויק: 201. זמן שחלף: 431 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo