הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "משוגעים" לאנגלית

crazy mad lunatics crazies crazier freaks nut
madmen
kooks
crackpots
nutty
nutcases
maniacs
straitjacket hell

הצעות

202
169
118
78
29
תקנה מכונת צילום חדשה או פתקיות בצבעים משוגעים.
Buy a new xerox machine or get some post-its in crazy colors.
תראי איזה דברים משוגעים עשיתי בגלל ריקי שווארז.
Look at all the crazy stuff I've done because of Ricky Schwartz.
הבריטים הם תמיד נחמדים לאנשים משוגעים.
The British are always nice to mad people.
ישנם עדיים הרבה משוגעים והרבה מהם.
They're still plenty mad, and plenty of them.
אם תמשיך לשחרר משוגעים יהיה לך מוניטין גרוע.
If you keep releasing lunatics you're going to get a bad reputation.
הלו"ז שלי לא נתון לגחמותיהם של משוגעים.
My schedule is not subject to the whim of lunatics.
משפחות בספארי קריטרים משוגעים רצים בכל המקום.
Families on safari, crazy critters running all over the place.
למה אנשים משוגעים ממשיכים להמשך אליי?
Like, why do crazy people keep gravitating towards me?
דבר המבלבל מאחר ששניהם משוגעים עליי.
Which is baffling because they're both crazy about me.
העניינים בעבודה משוגעים ולהיות כאן זה...
Things are crazy at work, and being here is...
המפקח פרובנזה חושב שכולם משוגעים חוץ ממנו.
No, ma'am. Lieutenant provenza thinks everyone's crazy except him.
צריכים להיות מעט משוגעים כדי להקשיב לבמאי הזה.
You have to be a little crazy to listen to this director.
בגלל ש'תה יודע אנשים משוגעים מדברים הרבה...
'Cause, you know, crazy people talk a lot and...
אדאג שהחיים שלו לא יהיו משוגעים מדי.
I'll make sure his life doesn't get too crazy.
מעניין שאפשר להיות משוגעים ועדיין להסתרק.
It's interesting how crazy you can be and still comb your hair.
מקום מאובטח ביותר שמלא באנשים משוגעים?
A highly guarded place that's packed with crazy people?
ביוםהרביעי, הלכנו כולנו קצת משוגעים.
By the fourth day, we all went a little crazy.
חשבתי שלחיות איתך, יהיה לחיות חיי רווקות משוגעים
I thought living with you, we'd have this crazy single life.
אנחנו רק ביליינו, עשינו דברים משוגעים.
Really. We were just having fun, doing something crazy.
נהגנו להתגנב כמו משוגעים למגרש הגרוטאות.
We used to sneak into this crazy guy's junkyard.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 1957. מדויק: 1957. זמן שחלף: 349 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo